Brugerdefinerede funktioner

Du kan anvende brugerdefinerede funktioner i LibreOffice Calc på følgende måder:

Angiv en funktion ved brug af LibreOffice Basic

 1. Vælg Funktioner ▸ Makroer ▸ Rediger makroer.

 2. Nu ser du Basic IDEen.

 3. I vinduet Objektkatalog dobbeltklikker du på det modul, hvor du vil gemme din makro.

 4. Indtast funktionskoden. I dette eksempel definerer vi en VOL(a; b; c)-funktion, som beregner rumfanget af en rektangulær blok med sidelængderne a, b og c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiere en funktion til et dokument

I trin 2 af "Angiv en funktion ved brug af LibreOffice Basic", i Makro dialogen trykkede du på Rediger knappen. Som standard er Makro fra feltet sat til modulet Mine Makroer - Standard - Module1. Standard biblioteket findes lokalt i dit brugerkatalog.

Hvis du vil kopiere den brugerdefinerede funktion til et Calc-regneark:

 1. Vælg Funktioner ▸ Makroer ▸ Administrer Makroer ▸ Basic.

 2. I feltet Makro fra feltet skal du markere Mine Makroer - Standard - Module1 og klikke på Rediger.

 3. I Basic-IDE skal du markere kilden til din brugerdefinerede funktion og kopiere den til udklipsholderen.

 4. Luk Basic-IDE.

 5. Vælg Funktioner ▸ Makroer ▸ Administrer Makroer ▸ Basic.

 6. I feltet Makro fra skal du markere (Navnet på Regnearksdokument) - Standard - Module1. Tryk nu på Rediger.

 7. Indsæt indholdet af udklipsholderen i dokumentets Basic-IDE.

Anvende en brugerdefineret funktion i LibreOffice Calc

Så snart du har defineret funktionen VOL(a; b; c) i Basic-IDEen, kan du anvende den på samme måde som de indbyggede funktioner i LibreOffice Calc.

 1. Åbn et Calc-dokument og indtast tal til funktionens parametre a, b og c i cellerne A1, B1 og C1.

 2. Sæt markøren i en anden celle og indtast følgende:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funktionen er valideret, og du vil se resultatet i den valgte celle.

Støt os venligst!