Formatering af tal som tekst

Du kan formatere tal som tekst i LibreOffice Calc. Åbn genvejsmenuen for en celle eller celleområde og vælg Formater celler - Tal. Vælg derefter "Tekst" fra listen Kategori. Alle tal der efterfølgende indtastes i det formaterede område, bliver fortolket som tekst. Visningen af disse "tal" er venstrejusteret som enhver anden tekst.

Hvis du allerede har indtastet normale tal i celler og senere har ændret formatet af cellerne til "Tekst", forbliver tallene normale tal. De vil ikke blive konverteret. Kun tal som indtastes senere, eller tal som bliver redigeret, bliver tekst.

Hvis du vil indtaste et tal direkte som tekst, skal du indtaste en apostrof (') først. For eksempel, årstal i kolonneoverskrifter kan du indtaste som '1999, '2000 og '2001. Apostroffen er ikke synlig i cellen, den indikerer kun at elementet er en tekst. Dette er nyttigt, hvis du for eksempel indtaster et telefonnummer eller et postnummer som begynder med et nul (0), fordi et nul (0) som første af flere cifre, fjernes i normale talformater.

Støt os venligst!