Flet og opdel celler

Du kan vælge et celleområde og derefter flette cellerne sammen til enkelt celle. Modsat kan du også tage en tidligere fletttet celle og opdele den i individuelle celler igen.

note

Når du kopierer celler i et målområde som indeholder flettede celler, bliver målområdets fletning først ophævet, hvorefter de kopierede celler indsættes. Hvis de kopierede celler er flettede celler, beholder de deres flettede tilstand.


Flet celler

warning

At flette celler kan føre til beregningsfejl i formler i tabellen.


For at tilgå denne kommando...

Klik og træk for at vælge de celler, der skal flettes, og gør derefter et af følgende:

På værktøjslinjen Formatering klikker du på:

Ikonet Flet celler

Flet celler

Eller højreklik på markeringen for at åbne genvejsmenuen og vælg Flet celler.
Hvis Opdel celler findes i stedet, indeholder celleområdet flettede celler og kan ikke flettes mere.

Eller marker afkrydsningsfeltet Flet celler i sidepanelet Egenskaber.

Vælg Formatér ▸ Flet og opdel celler ▸ Flet celler

Vælg Formatér ▸ Flet og opdel celler ▸ Flet og centrér celler

Cellerne vil blive flettet og indholdet centreret i den flettede celle.


Celler kan ikke flettes igen uden først at være opdelt.

note

Fletning af en celle-markering, der delvis medtager flettede celler, er generelt muligt med Opdel celler fulgt af Flet celler uden at ændre den oprindelige markering. Resultatet vil stort set afhænge af tidligere valg foretaget med indstillingerne i dialogen Flet celler beskrevet herunder.


Flere markeringer understøttes ikke, det vil sige, at markeringen skal være firkantet.

Den flettede celle får navn og indhold fra den første celle i markeringen.

Hvis der skal flettes mere end en celle med indhold, åbnes dialogen Flet celler.

Indstillinger i dialogen Flet celler

Der er adgang til tre valgmuligheder:

Opdel celler

For at tilgå denne kommando...

Vælg den celle, som skal opdeles, eller en markering, der omfatter celler, der skal opdeles, og gør derefter et af følgende:

På værktøjslinjen Formatér klikker du på:

Ikonet Skil flettede celler

Eller højreklik på markeringen for at åbne kontekstmenuen og vælg Opdel celler.
Hvis Flet celler findes i stedet for, indeholder markeringen ingen flettede celler.

Eller i sidepanelet Egenskaber rydder du afkrydsningsfeltet Flet celler.

Eller vælg Formatér ▸ Flet og opdel celler ▸ Opdel celler.

Eller slå Formatér ▸ Flet og opdel Celler ▸ Flet og centrér celler til og fra


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Støt os venligst!