Brug af værktøjet Subtotal

Calc tilbyder værktøjet Subtotaler som et mere omfattende altvernativ til funktionen SUBTOTAL. I modsætning til SUBTOTAL, som kun virker på et enkelt matrix, kan værktøjet Subtotaler oprette subtotaler til op til tre matrixer, der er arrangerede i navngivne kolonner. Det grupperer også subtotaler efter kategori og sorterer dem automatisk, hvormed nødvendigheden af at anvende Autofiltre og filterkategorier med håndkraft elimineres.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Subtotaler.


Brug af værktøjet Subtotal

At indsætte subtotalværdier i et regneark:

  1. Vælg celleområdet til de subtotaler, du vil beregne, og husk at tage dem med i kolonneoverskriften. Alternativt klikker du på en enkelt celle inden for dine data for at lade Calc identificere området automatisk.

  2. Vælg Data - Subtotaler for at åbne dialogen Subtotaler.

  3. I rullelisten Grupper efter på siden Første gruppe vælger du en kolonne efter dets etiket. Indførsler i celleområdet fra trin 1 bliver grupperet og sorteret af matchende værdier i denne kolonne.

  4. I feltet Beregn subtotaler for på siden Første gruppe, vælger du en kolonne, der indeholder værdier, der skal tælles sammen i subtotalen. Hvis du senere ændrer værdierne i denne kolonne, genberegner Calc automatisk subtotalerne.

  5. I feltet Brug funktionpå siden Første gruppe vælger du en funktion til at beregne subtotalerne for den kolonne, du valgte på trin 4.

  6. Gentag trin 4 og 5 for at oprette subtotaler i andre kolonner på siden Første Gruppe.

  7. Du kan oprette to kategorier af subtotaler mere ved at bruge siderne Anden gruppe og Tredje gruppe og gentage trinene 3 til 6. Hvis du ikke vil tilføje flere grupper, sætter du bare gruppelisten for hver side til "- ingen -".

  8. Klik på OK. Calc tilføjer subtotal- og total-rækker til dit celle område.

Subtotal-disposition

Når du bruger værktøjet Subtotaler, indsætter Calc en disposition til venstre for kolonnen med rækketallene. Denne disposition repræsenterer dine subtotalers hierarkiske struktur, og kan bruges til at skjule eller vise data på forskellige niveauer i hierarkiet ved hjælp af de nummererede kolonne-indikatorer øverst i dispositionen eller gruppeindikatorerne, der kendetegnes med plus (+) og minus (-) tegn.

Denne funktionalitet er nyttig, hvis du har mange subtotaler, du kan simpelthen skjule detaljer på lavt niveau, så som individuelle indførsler, for at fremstille et sammendrag på højt niveau af dine data.

For at slå dispositioner fra vælger du Data - Gruppering og disposition - Fjern disposition. For at genoprettede dem vælger du Data - Autodisposition.

Støt os venligst!