Anvend Advancerede filtre

  1. Kopier kolonneoverskrifterne for arkområderne, der skal filtreres ind i et tomt område på arket, og indtast så kriteriet for filteret i en række under overskrifterne. Vandret ordnede data i en række vil altid være logisk forbundet med OG, og lodret ordnede data i en kolonne vil altid være logisk forbundet med ELLER.

  2. Når du har oprettet et filtermatrix, vælger du de arkområder, der skal filtreres. Åbn dialogen Advanceret filter ved at vælge Data ▸ Flere filtre ▸ Avanceret filter og definere filterbetingelserne.

  3. Klik så på OK og du vil se, at kun de rækker fra det originale ark, hvis indhold har opfyldt søgekriterierne, stadig er synlige. Alle andre rækker er midlertidigt skjulte og kan gøres synlige igen med kommandoen Formater ▸ Rækker ▸ Vis.

Eksempel

Indlæs et regneark med en stor antal dataposter. Vi bruger et fiktivt Omsætningsdokument, men du kan lige så godt bruge ethvert andet dokument. Dokumentet har følgende udseende:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Pakke

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Marts

170000

og så videre...


Kopier række 1 med rækkeoverskrifterne (feltnavne), til for eksempel række 20,. Indtast filterbetingelserne sammenkædet med OR i rækker 21, 22, og så videre.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Pakke

21

Januar

22

<160000


Angiv, at kun rækker, som enten har Januar i cellerne under Måned ELLER en værdi på under 160000 i cellerne under Standard vil blive vist.

Vælg Data ▸ Flere filtre - Avanceret filter og marker så området A20:E22. Når du har klikket på OK, bliver kun de filtrerede rækker vist. Alle andre rækker bliver skjult i visningen.

Støt os venligst!