Brug af scenarier

Et LibreOffice Calc scenarie er et sæt af celleværdier der kan bruges i dine beregninger. Du tildeler et navn til hvert scenarie på dit ark. Definer flere scenarier på det samme ark, hvert med nogle forskellige værdier i cellerne. Derefter kan du let skifte sættene af celler med deres navn og straks se resultatet. Scenarier er værktøjer til at teste "hvad-hvis" spørgsmål.

Opret dine egne scenarier

For at oprette et scenarie, marker alle cellerne som forsyner scenariet med data.

  1. Marker de celler, der indeholder de værdier, der vil ændre sig mellem scenarier. For at markere flere celler skal du holde -tasten nede mens du klikker på hver celle.

  2. Vælg Funktioner - Scenarier. Dialogen Opret scenarie fremkommer.

  3. Indtast et navn til det ny scenarie og efterlad de andre felter uændret med deres standardværdier. Luk dialogen med OK. Dit nye scenarie bliver automatisk aktiveret.

Brug af scenarier

Scenarier kan vælges i Navigatoren:

  1. Åbn Navigator med Navigator-ikonet Navigatorikon på værktøjslinjen Standard.

  2. Klik på ikonet scenarier scenarierikon i Navigatoren.

I Navigatoren ser du det angivne scenarier med kommentarer.

Noteikon

Hvis du vil vide hvilke værdier i scenariet der påvirker andre værdier, vælg Funktioner - Detektiv - Spor afhængighed. Du vil se pile til cellerne som er direkte afhængig af den aktuelle celle.


Støt os venligst!