Brug af afrundede tal

I LibreOffice Calc vises alle decimaltal afrundet til to decimaler.

For at ændre dette for valgte celler,

  1. Marker alle de celler, som du vil ændre.

  2. Vælg Formatér ▸ Celler og gå til fanebladet Tal.

  3. I feltet Kategori, vælg Tal. Under Indstillinger ændres antallet af decimaler og afslut dialogen med OK.

For at ændre dette alle steder

  1. Vælg - LibreOffice Calc.

  2. Gå til siden Beregn. Ret antallet af decimaler og afslut dialogen med OK.

For at beregne med de afrundede værdier i stedet for de interne eksakte værdier,

  1. Vælg - LibreOffice Calc.

  2. Gå til siden Beregn. Marker feltet Nøjagtighed som vist og afslut dialogen med OK.

Støt os venligst!