Omdøbning af ark

Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents.

tip

Arknavnet er uafhængigt af navnet på regnearket. Du navngiver regnearket, når du første gang gemmer det som fil.


To rename a sheet in your document:

  1. Double-click the sheet tab or open its context menu and choose Rename Sheet. A dialog box appears where you can enter a new name.

  2. Indtast et nyt navn for arket og klik OK.

  3. Hold alternativt -tasten nede og klik på et vilkårligt arknavn og skriv det nye navn direkte.

note

Dokumentet kan indeholde op til 10.000 enkelte ark, som skal have forskellige navne.


Sheet Naming Restrictions

Ark-navne kan indeholde næsten alle tegn. Der der dog nogle begræninger: disse tegn tillades ikke i ark-navne:

The single quote is Unicode U+0027, also known as apostrophe. Other single-quote characters, similar to apostrophe, are allowed, such as ʼ and .

Using a Default Prefix for Sheet Names

You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose - LibreOffice Calc - Defaults and enter the prefix name in Prefix name for new worksheet.

Referencing Sheet Names with Special Characters

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).

For example, you want to reference the cell A1 on a sheet named This year's sheet.

The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: 'This year''s sheet'.A1

Støt os venligst!