Omdøbning af ark

Indtastning af arknavne er en vigtig funktionalitet til at prodcere læselige og forståelige regneark.

tip

Arknavnet er uafhængigt af navnet på regnearket. Du navngiver regnearket, når du første gang gemmer det som fil.


For at omdøbe et ark i dit dokument:

  1. Dobbeltklik på arkfanen eller åbn dens kontekstmenu og vælg Omdøb ark. Der vises et dialogfelt, hvor du kan indtaste et nyt navn.

  2. Indtast et nyt navn for arket og klik OK.

  3. Hold alternativt -tasten nede og klik på et vilkårligt arknavn og skriv det nye navn direkte.

note

Dokumentet kan indeholde op til 10.000 enkelte ark, som skal have forskellige navne.


Arknavns-begrænsninger

Ark-navne kan indeholde næsten alle tegn. Der der dog nogle begræninger: disse tegn tillades ikke i ark-navne:

Enkelt anførselstegn er UnicodeU+0027, også kendt som apostrof. Andre enkelte anførselstegn, der ligner apostrof, er tilladte, som for eksempel ʼ and .

Brug af standard Præfiks til arknavne

Du kan indstille et præfiks til navnet på alle nye ark, du opretter. Vælg ▸ LibreOffice Calc ▸ Standarder og indtast præfiks-ordet i Præfiks til nyt arknavn.

Henvisende arknavne med specialtegn

I cellehenvisninger skal et arknavne være omgivet af enkeltanførselstegn ', når navnet indeholder andre tegn end de alfanumeriske eller understregning. Et enkeltanførselstegn inde i et navn skal undgås ved at fordoble det (to enkeltanførselstegn).

Hvis du for eksempel vil henvise til celle A1 på et ark kaldet Anders' regnskab.

Henvisning skal omsluttes af enkeltanførselstegn og det ene enkeltanførselstegn inde i navnet skal fordobles: 'Anders'' regnskab'.A1

Støt os venligst!