Fjernelse af dubletværdier

Tag en enkelt kolonne med værdier, hvor nogle kan være dubletter. For at fjerne dubletværdier og få udelukkende unikke indførsler i kolonnen:

  1. Vælg det område med værdier, som dubletværdier skal fjernes fra. Værdierne skal være ordnet i en enkelt kolonne.

  2. Gå til Data ▸ Flere filtre ▸ Standardfilter. Dette åbner dialogen Standardfilter.

  3. I Feltnavn sørger du for, at den valgte kolonne er den kolonne, hvor værdier er lagret. Hvis der er valgt en enkelt kolonne, sættes dette felt automatisk.

  4. I Betingelse vælger du indstillingen = (lighedstegn), som er standardindstillingen.

  5. I Værdi vælger du indstillingen Ikke tom.

  6. Klik på Indstillinger og vælg Ingen duplikater. Hvis den første værdi er kolonneoverskriften, marker Området indeholder kolonneetiketter.

  7. Marker Kopier resultater og brug inputfeltet nedenunder til at angive en celleadresse, hvor de unikke indførsler skal indsættes.

  8. Klik på OK. De unikke værdier i området bliver indført startende med den celle, der blev valgt i det foregående trin.

note

Indstillingen Ingen dubletter skelner mellem store og små bogstaver. Derfor anses værdierne "A" og "a" begge for at være unikke værdier.


Støt os venligst!