Udskrive ark i liggende format

For at udskrive et ark har du en række interaktive indstillinger tilgængelige under Vis - Sideskift. Træk skillelinjerne for at definere området af udskrevne celler på hver side.

For at udskrive i liggende format, gør følgende:

 1. Gå til det ark, der skal udskrives.

 2. Vælg Formatér ▸ Sidetypografi

  Kommandoen er ikke synlig, hvis arket blev åbnet med skrivebeskyttelse slået til. I det tilfælde, klik på ikonet Rediger filStandardlinjen.

 3. Vælg fanebladet Side. Marker det Liggende papirformat og klik OK.

 4. Vælg Filer - Udskriv. Du vil se dialogen Udskriv.

  Afhængigt af printerdriveren og operativsystemet, kan det være nødvendigt at klikke på knappen Egenskaber for at ændre din printer til liggende format der.

 5. Marker det indhold der skal udskrives i dialogen Udskriv i fanebladet Generelt:

  Alle ark - Alle ark bliver udskrevet.

  Markerede ark - Kun de markerede ark bliver udskrevet. Alle ark hvis navn (i bunden af arkfanen) er markeret, vil blive udskrevet. Ved af holde nede, mens du klikker på et arknavn, kan du ændre markeringen.

  Markerede celler - Alle valgte celler vil blive udskrevet.

 6. Fra alle de papirsider som resulterer fra valget ovenfor, kan du vælge det område af papirsider, der skal udskrives:

  Alle sider - Udskriv alle resulterende sider.

  Sider - Indtast siderne der skal udskrives. Siderne vil blive nummereret fra første ark og fremefter. Hvis du ser i Sideskiftfremvisning at Ark1 vil blive udskrevet på 4 sider og du vil udskrive de første to sider på Ark2, indtast 5-6 her.

Hvis du under Formatér ▸ Udskriftsområder har defineret et eller flere udskriftsområder, bliver kun indholdet af disse udskriftsområder udskrevet.

Støt os venligst!