Redigering af pivotdiagrammer

Rediger et pivotdiagram på samme måde som normale diagrammer.

Redigere et pivotdiagram

 1. Klik på et diagram for at redigere objektegenskaberne:

  Størrelse og placering på den nuværende side.

  Justering, tekstombrydning, ydre rammer og mere

 2. Dobbeltklik på et diagram for at komme til diagrammet i redigeringstilstand:

  Diagramdataværdier (for diagrammer med egne data)

  Diagramtype, akser, titler, vægge, gitter og så videre

 3. Dobbeltklik på et diagramelement i diagramredigeringstilstand:

  Dobbeltklik på en akse for at redigere skalering, type, farve og så videre

  Dobbeltklik på et datapunkt i forklaringen for at redigere dataserien som datapunktet tilhører.

  Med en dataserie valgt kan du klikke og derefter dobbeltklikke på et enkelt datapunkt for at redigere egenskaberne for dette datapunkt (for eksempel en enkelt kurve i et kurvediagram).

  Dobbeltklik forklaringen for at vælge og rediger forklaringen. Klik og derefter dobbeltklik på et symbol i den valgte forklaring for at rediger den tilknyttede dataserie.

  Dobbeltklik på ethvert andet diagramelement eller klik på elementet og åbne menuen Formater, for at redigere egenskaberne.

 4. Klik udenfor diagrammet for at forlade den aktuelle redigeringstilstand.

Tipikon

For at udskrive et diagram i høj kvalitet kan du eksportere diagrammet til en PDF-fil og udskrive filen.


I redigeringstilstand i diagrammer ser du værktøjslinjen Formatering for diagrammer tæt på dokumentets øverste kant. Værktøjslinjen Tegning for diagrammer vises tæt på dokumentets nederste kant. Værktøjslinjen Tegning viser et udvalg af ikonerne fra værktøjslinjen Tegning fra Draw og Impress.

Du kan højreklikke på et element i et diagram for at åbne genvejsmenuen. Genvejsmenuen tilbyder mange kommandoer til at formatere det markerede element.

Redigering af diagramtitler

Rediger diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Give diagramsøjler tekstur

3D-visning

Åbn en fil med et eksempel.

Støt os venligst!