Konvertere tekst til tal

Standardinstillinger i Calc konverterer tekst i celler til deres tilsvarende numeriske værdi, hvis en utvetydig konvertering er mulig. Hvis konvertering ikke er mulig, returnerer Calc en #VÆRDI!-fejl.

Kun heltal, herunder eksponenter, konverteres samt ISO 8601-datoer og klokkeslæt i deres udvidede formater med separatorer. Alt andet, som brøktal med decimal-skilletegn eller datoer i andet end ISO 8601-format, konverteres ikke, da tekststrengen kunne være landeafhængig. Foran- og efterstillede mellemrum ignoreres.

De følgende ISO 8601 formater bliver konverteret:

Koden CC for århundrede må ikke udelades. I stedet for datoen T og skilletegn for klokkeslæt , kan præcist et mellemrum bruges.

Hvis en dato er givet, skal det være en gyldig kalenderdato i den Gregoianske kalender. I dette tilfælde skal den valgfri tid være i området 00:00 til 23:59:59.99999...

Hvis der kun er givet et tidspunkt, kan det have en værdi for timer, som er større end 24, mens minutter og sekunder værdi på maksimum 59.

note

Konverteringen udføres kun for enkelt-skalare værdier, ikke inden for områder.


Konverteringen udføres for enkelt-skalare værdier, som for eksempel =A1+A2eller "1E2"+1. Celleområdeargumenter påvirkes ikke, så SUM(A1:A2) er forskellig fra A1+A2, hvis mindst en af de to celler indeholder en konverterbar streng.

Tekststrenge i formler konverteres ogsĂĄ, sĂĄsom i ="1999-22-11"+42, som returnerer datoen 42 dage efter d. 22. november, 1999. Beregninger som involverer lokaliserede datoer som tekststrenge i formler returnere en fejl. For eksempel kan de lokaliserede datostrenge "11/22/1999" eller "22.11.1999" ikke bruges i automatisk konvertering.

warning

Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i søgekriterier, som repræsenter et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke være med et match med et regulært udtryk men et numerisk match. Når du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regulære udtryk i midlertid også. For at gennemtvinge evalueringen af det regulære udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforstås som numeriske, så som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempel

I A1 skriver du teksten '1e2 (som internt bliver konverteret til tallet 100).

I A2 skriver du =A1+1 (hvilket korrekt resulterer i 101).

Formlen =SUM(A1:A2) returnerer 101 i stedet for 201, fordi konverteringen ikke sker i et område, men kun for enkelt-skalare værdier. Her behandles '1e2 som en streng, der ignoreres af SUM-funktionen.

=SUM("1E2";1) returnerer #VÆRDI, fordi SUM() og nogle andre, som itererer over talsekevenser eksplicit tjekker argumenttypen.

Ændring af indstillinger for standardtekst til tal-konvertering

Tekst til tal konverteringen kan tilpasses i Detaljerede beregningsindstillinger Indstillinger.

Støt os venligst!