Konvertere tekst til tal

Standardindstillingerne i Calc konverterer tekst i cellerne til de respektive numeriske værdier, hvis en utvetydig konvertering er mulig. Hvis konvertering iike er mulig, returnerer Calc en #VÆRDI!-fejl.

Kun heltal inklusive eksponenter konverteres og ISO 8601 datoer og klokkeslæt i deres udvidede formater med adskillere. Alt andet, som brøktal med decimaladskillere eller datoer i andet end ISO 8601, konverteres ikke, eftersom tekststrengen kunne være afhængig af lokalisering. Foran- og efterstillede mellemrum ignoreres.

De følgende ISO 8601 formater bliver konverteret:

Koden CC for århundrede må ikke udelades. I stedet for datoen T og skilletegn for klokkeslæt , kan præcist et mellemrum bruges.

Hvis en dato er givet, skal det være en gyldig kalenderdato i den Gregoianske kalender. I dette tilfælde skal den valgfri tid være i området 00:00 til 23:59:59.99999...

Hvis der kun er givet et tidspunkt, kan det have en værdi for timer, som er større end 24, mens minutter og sekunder værdi på maksimum 59.

note

Konverteringen udføres kun på enkelt-skalare værdier, ikke indenfor områder.


Konverteringen udføres på enkelt-skalare værdier, som i =A1+A2 eller ="1E2"+1. Celleområders argumenter påvirkes ikke, så SUM(A1:A2) er forskellig fra A1+A2, hvis mindst en af de to celler indeholder en konverterbar streng,

Tekststrenge i formler konverteres ogsĂĄ, sĂĄsom i ="1999-22-11"+42, som returnerer datoen 42 dage efter d. 22. november, 1999. Beregninger som involverer lokaliserede datoer som tekststrenge i formler returnere en fejl. For eksempel kan de lokaliserede datostrenge "11/22/1999" eller "22.11.1999" ikke bruges i automatisk konvertering.

warning

Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er søgekriterie-strenge, der repræsenterer et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke være et et regulært udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regulære udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejllæses som numerisk, såsom ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempel

i A1 indtaster du teksten '1e2 (hvilket internt konverteres til tallet 100).

I A2 indtaster du =A1+1 (hvilket korrekt resulterer i 101).

Formlen =SUM(A1:A2), returnerer 101 i stedet for 201, fordi konverteringenikke sker i et område og kun for en enkelt-skalare værdier. '1e2 behandles her som en streng, som ignoreres i SUM-funktionen.

=SUM("1E2";1) returnerer #VÆRDI!, fordi SUM() og nogle andre, som vender tilbage til talsekvenser, eksplicit tjekker argumenttypen.

Ændring af standardteksen til indstilling for talkonvertering

Konverteringen af tekst til tal kan tilpasses i indstillingen Detaljerede beregningsindstillinger.

Støt os venligst!