Flytte celler med træk-og-slip

Når du trækker-og-slipper en markering af celler i et Calc-regneark, overskriver cellerne normalt de eksisterende celler i området, hvor du slipper. Dette er den normale overskrivningstilstand.

Bemærk, at du for at trække-og-slippe hele rækker eller kolonner, først skal markere rækken eller kolonnen som du vil flytte (eller kopiere), og derefter trække fra de markerede celler - ikke fra række- eller kolonneoverskriften (cellerne vil da i stedet blive afmarkeret).

Når du holder -tasten nede, mens du slipper museknappen, kommer du i indsætningstilstand.

  1. I indsætningstilstand, vil de eksisterende celler hvor du slipper blive flyttet til højre eller i bunden, og de sluppende celler blive indsat i de nu tomme positioner uden overskrivelse.

  2. Markeringen omkring de flyttede celler ser anderledes ud i tilstanden Indsæt.

    I overskrivningstilstand ser du alle fire kanter rundt om det valgte område. I indsætningstilstand ser du kun den venstre kant, når destinationsceller flyttes til højre. Du ser kun den øverste kant, når destinationsceller flyttes ned.

    Hvorvidt destinationsområdet vil blive flyttet til højre eller i bunden afhænger af afstanden mellem kilde- og destinationsceller, hvis du flytter indenfor det samme ark. Det afhænger af antallet af vandrette og lodrette celler i det flyttede område, hvis du flytter til et ark, der er anderledes.

  3. Hvis du flytter celler indeni den samme række i indsætningstilstand (kun vandrette), vil cellerne derefter blive flyttet til venstre for at udfylde kildeområdet.

I begge tilstande du kan holde -tasten, eller + Skift-tasterne nede, mens du slipper museknappen for at indsætte henholdsvis en kopi eller et link.

Taster som er nede, mens museknappen slippes

Resultat

Ingen tast

Celler bliver flyttet og overskriver cellerne i målområdet. Kildeceller bliver tømt.

-tasten

Celler bliver kopieret og overskriver cellerne i målområdet. Kildeceller forbliver som de er.

+Skift-taster

Kæder til kildecellerne bliver indsat og overskriver cellerne i målområdet. Kildeceller forbliver som de er.

-tast

Celler bliver flytter og skifter cellerne i målområdet til højre eller til bunden. Kildeceller bliver tømt, undtaget hvis du flytter indenfor de samme rækker på det samme ark.

Hvis du flytter indenfor de samme rækker på det samme ark, rykker cellerne i destinationsområdet til højre, og så rykker hele rækken for at fylde kildeområdet.

-tasterne

Celler kopieres og forskyder cellerne i målområdet til højre eller mod bunden. Kildeceller forbliver som de er.

+Skift-tasterne

Kæder til kildecellerne er indsat og flyt cellerne i destinationsområdet til højre eller i bunden. Kildeceller forbliver som de er.


Støt os venligst!