Indtastning af matrixformler

Det følgende er et eksempel på, hvordan du kan indtaste en matrixformel uden dog for alvor at gå ind i detaljerne af matrixfunktioner.

Antag at du har indtastet 10 tal i kolonne A og B (A1:A10 og B1:B10) og gerne vil beregne summen af hver række i kolonne C.

  1. Ved hjælp af musen, marker området C1:C10, hvor resultaterne skal vises.

  2. Tryk på F2, eller klik i indtastningslinjen på formellinjen.

  3. Indtast et lighedstegn (=).

  4. Vælg området A1:A10, som indeholder de første værdier til sumformlen.

  5. Tryk på (+) tasten på det numeriske tastatur.

  6. Marker tallene i den anden kolonne i cellerne B1:B10.

  7. Afslut indtastningen med matrixtastekombinationen: Skift++Enter.

Matrixområdet bliver automatisk beskyttet imod modifikationer, såsom sletning af rækker eller kolonner. Det er dog muligt at redigere hvilken som helst formatering, såsom cellebaggrunden.

Støt os venligst!