Instruktioner i brug af LibreOffice Calc

På hjælpesiden til LibreOffice generelt kan du finde instruktioner som passer til alle moduler, såsom arbejde med vinduer og menuer, tilpasning af LibreOffice, datakilder, Galleri og træk og slip.

Hvis du vil hjælpe med et andet modul, skift til hjælpen for modulet med kombinationsfeltet i navigationsområdet.

Formatering af tabeller og celler

Fastfryse rækker eller kolonner som sidehoveder

Fremhævelse af negative tal

Celler i valutaformat

Deaktivere automatiske ændringer

Formatering af regneark

Anvende automatisk formatering for udvalgte celleomrĂĄder

Vælge temaer for ark

Tildele formater med formler

Anvendelse af betinget formatering

Fortryd direkte formatering i et dokument

Kopiering til flere ark

Markering af flere celler

Flet og opdel celler

Formatering af tal med decimaler

Brugerdefineret talformatering

Formatering af tal som tekst

Konvertere tekst til tal

Indsættelse og redigering af kommentarer

Omdøbning af ark

Ændr Rækkehøjde eller Kolonnebredde

Ændre tabelvisninger

Brug af afrundede tal

Kopier kun synlige celler

Kopier formatering med værktøjet Klon formatering

Indsæt linjeskift i celler

Rotere tekst

Skrive tekst pĂĄ flere linjer

Hævet skrift / sænket skrift

Indsæt specialtegn

Ændring af tekstfarven

Skift mellem tilstandene Indsæt og Overskriv

Indsæt hårde mellemrum, bindestreger og bløde bindestreger

Registrering af ændringer

Indtastning af værdier og formler

Indtastning af værdier

Beregninger med formler

Visning af formler eller værdier

Indtastning af formler

Kopiering af formler

Beregning i regneark

Beregninger med dato og tid

Beregning af tidsforskelle

Indtastning af brøker

Indtastning af et tal med foranstillede nuller

Anvende flere ark

Naviger gennem ark faner

Automatisk udfyldning af data baseret på tilstødende celler

Anvende sorteringslister

Anvende filtre

Anvende Autofilter

Anvend Advancerede filtre

Kopier kun synlige celler

Indtastning af matrixformler

Rotere tabeller (Transponere)

Brugerdefinerede funktioner

Indtastning af referencer

Navngivning af celler

Genkender Navne som adressering

Referere celler ved hjælp af træk-og-slip

Adresser og referencer, absolutte og relative

Referere URL'er

Referere til andre ark

Indtastning af matrixformler

Indsætte eksterne data i tabel (webforespørgsel)

DatabaseomrĂĄder i tabeller

Angiv et databaseomrĂĄde

Filtrere celleomrĂĄder

Sortering af data

Avancerede beregninger

Pivottabel

Oprettelse af pivottabeller

Redigere pivottabeller

Filtrering af pivottabeller

Opdaterer pivottabeller

Sletning af pivottabeller

Valg af outputomrĂĄder for pivottabel

Konsolidering af data

Anvend Målsøgning

Anvend Multioperationer

Validitet af celleindhold

Brug af scenarier

Udskrivning og udskriftsvisning

Definere udskivningsomrĂĄder i et ark

Udskriv arkdetaljer

Angive antal sider til udskrivning

Udskrive ark i liggende format

Udskrive rækker eller kolonner på alle sider

Definition af grafik eller farver i sidernes baggrund (Vandmærke)

Importering og eksportering af dokumenter

Ă…bne og gemme CSV-tekstfiler

Importer og eksporter csv-tekstfiler med formler

Importere og eksportere dBASE-filer

Lagring og ĂĄbning af ark i HTML

Sende dokumenter som e-mail

Ă…bner dokumenter gemt i andre formater

Gem dokumenter i andre formater

Diverse

Genvejstaster (LibreOffice Calc tilgængelighed)

Indsæt indhold i specielle formater

Ændre dit arbejdskatalog

Beskyt celler mod ændringer

Fjern cellebeskyttelse

Fastfryse rækker eller kolonner som sidehoveder

Indsættelse og redigering af kommentarer

Rotere tabeller (Transponere)

Brugerdefinerede funktioner

Indsætte eksterne data i tabel (webforespørgsel)

19xx/20xx ĂĄr

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Anvende stregtyper ved brug af værktøjslinje

Defining Arrow Styles

Angive stregtyper

Optagelse af en makro

Støt os venligst!