Anvend Målsøgning

Ved hjælp af Målsøgning kan du beregne en værdi, der, som del af en formel, fører til det resultat, som du angiver til formlen. Du angiver således formlen med adskillige faste værdier og en variabel værdi og formlens resultat.

Målsøgningseksempel

For at beregne årlig rente (I), skal du oprette en tabel med værdierne til kapitalen (C), antal år (n), og rentesats (i). Formlen er:

I = C * n* i

Lad os antage at rentesatsen i er 7,5% og antal år n (1) forbliver konstant. Du vil dog gerne vide, hvor meget investeringskapitalen C skal ændres for at opnå et konkret afkast I. I dette eksempel vil du beregne, hvor meget investeringskapital C der skal til, hvis du vil have et årligt udbytte på 15.000 kr.

Indtast hver af værdierne for kapital C (en vilkårlig værdi, for eksempel 100.000 kr.), antal år n (1) og rentesats i (7.5%) i hver sin celle. Indtast formlen til beregning af renten I i en anden celle. I stedet for C, n, og i brug referencen til cellerne med de tilsvarende værdier.

  1. Placer markøren i cellen som indeholder renten I og vælg Funktioner - Målsøgning. Dialogen Målsøgning vises.

  2. Den korrekte celle er allerede indtastet i feltet Formelcelle.

  3. Placer markøren i feltet Variabelcelle. I arket skal du klikke i den celle, som indeholder værdien, der skal ændres. I dette eksempel er det cellen med investeringskapitalen C.

  4. Indtast det forventede resultat fra formlen i feltet Målværdi. I dette eksempel er værdien 15.000. Klik på OK.

  5. En dialog viser sig og informerer dig om at Målsøgningen var succesfuld. Klik Ja for at indtaste resultatet i cellen med den variable værdi.

Støt os venligst!