Indtastning af brøker

Du kan indtaste et brøktal i en celle og bruge det til beregning:

Hvis du indtaster "0 1/2" får Autokorrektur de tre tegn 1, / og 2 erstattet af et enkelt tegn. Det samme gælder for 1/4 og 3/4. Denne erstatning er defineret i fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger.

Hvis du vil se flercifrede fraktioner såsom "1/10", skal du skifte celleformatet til at vise flercifret fraktion. Åbn genvejsmenuen for cellen, og vælg Formater celler. Vælg "Brøk" fra feltet Kategori, og vælg så "-1234 10/81". Så kan du indtaste brøker såsom 12/31 eller 12/32 - brøkerne bliver dog automatisk reduceret, sådan at du i det sidste eksempel ville se 3/8.

Støt os venligst!