Beregninger med formler

Alle formler begynder med et lighedstegn. Formlerne kan indeholde tal, tekst, aritmetiske operatorer, logiske operatorer eller funktioner.

Tipikon

Husk at de almindelige aritmetisk operatorer (+, -, *, /) kan bruges i formler ved hjælp af reglen: "multiplikation og division før addition og subtraktion". I stedet for at skrive =SUM(A1:B1) kan du skrive =A1+B1.


Tipikon

Parenteser kan også bruges. Resultatet fra formlen =(1+2)*3 producerer et andet end resultat af =1+2*3.


Her er nogle få eksempler på LibreOffice Calc formler:

=A1+10

Viser celleindholdet af celle A1 plus 10.

=A1*16%

Viser 16% af indholdet af A1.

=A1 * A2

Viser resultatet af multiplikation af A1 og A2.

=AFRUND(A1;1)

Viser indholdet i celle A1 afrundet til en decimal.

=EFFEKTIV(5%; 12)

Beregner den effektive rente for 5% årlige nominel rente med 12 betalinger per år.

=B8-SUM(B10:B14)

Beregner B8 minus summen af cellerne B10 til B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Beregner summen af celler B10 til B14 og tilføjer værdien til B8.


Det er også muligt at indlejre funktioner i formler, som vist i eksemplet. Du kan også indlejre funktioner indenfor funktioner. Funktionsguiden hjælper dig med at indlejre funktioner.

Støt os venligst!