Indtastning af formler

Du kan indtaste formler på flere måder: ved at bruge ikonerne, eller ved taste på tastaturet, eller ved at kombinere begge metoder.

  1. Klik i cellen hvor du vil indtaste formlen.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Du vil nu se et lighedstegn på indtastningslinjen, og du kan begynde indtastning af formlen.

  3. Efter indtastning af de nødvendige værdier, tryk Enter eller klik på Accepter for at indsætte resultatet i den aktive celle. Hvis du vil nulstille dit element på indtastningslinjen, tryk Esc eller klik på Annuller.

Du kan også taste værdierne og formlerne direkte ind i cellerne, selv hvis du ikke kan se en indtastningsmarkør. Formler skal altid begynde med et lighedstegn.

Du kan også trykke på + eller - tasten på det numeriske tastatur for at starte en formel. NumLk skal være "aktiveret". For eksempel, tryk på følgende taster i rækkefølge:

+ 5 0 - 8 Enter

Du ser resultatet 42 i cellen. Cellen indeholder formlen =+50-8.

Noteikon

Hvis du redigerer en formel med referencer, vil referencerne og de tilknyttede celler være fremhævet med samme farve. Du kan nu skifte størrelse på referencekanten ved hjælp af musen, og referencen i formlen vises samtidigt også på indtastningslinjen. Vis referencer i farver kan være deaktiveret under - LibreOffice Calc - Vis.


Tipikon

Hvis du gerne vil vise beregningen på individuelle elementer af en formel, skal du markere de tilsvarende elementer og trykke på F9. I formlen =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) skal du for eksempel markere sektionen SUM(C1:D12) og trykke på F9 for at se subtotalen for denne del.


Hvis der opstår en fejl når du opretter formlen, vises en fejlmeddelelse i den aktive celle.

Støt os venligst!