Formatering af regneark

Formatere tekst i et regneark

  1. Marker den tekst, som du vil formatere.

  2. Vælg de ønskede tekstattributter fra værktøjslinjen Formatering. Du kan også vælge Formater - Celler. Dialogen Formater celler vises, hvor du kan vælge forskellige tekstattributter på Skrifttype fanebladet.

Formatere tal i et regneark

  1. Vælg cellerne som indeholder tallene du vil formatere.

  2. For at formatere tal i standardvalutaformatet eller som procenter, kan du bruge ikonerne på værktøjslinjen Formatering. For andre formater, vælg Formater - Celler. Du kan vælge mellem de forudindstillede formater eller definere dit eget på fanebladet Tal.

Formatering af kanter og baggrunde for celler og sider

  1. Du kan tildele enhver gruppe af celler et format ved først at markere cellerne (ved flere markeringer skal du holde nede, mens du klikker) og så aktivere dialogen Formater celler i Formater - Celler. I denne dialog kan du vælge attributter som for eksempel skygger eller baggrunde.

  2. For at anvende formateringsattributter til et helt ark, vælg Formater - Side. Du kan for eksempel angive at sidehoveder og -fødder skal optræde på alle udskrevne sider.

Noteikon

Et billede, som du har indlæst med Formater - Side - Baggrund, er kun synlig i udskrivning og sidevisning. For også at vise et baggrundsbillede på skærmen skal du indsætte det grafiske billede ved at vælge Indsæt - Billede - Fra fil og arrangere billedet bag cellerne ved at vælge Formater - Arranger - I baggrunden. Brug Navigator til at markere baggrundsbillede.


Støt os venligst!