Formatering af regneark

Formatere tekst i et regneark

  1. Marker den tekst, som du vil formatere.

  2. Vælg de ønskede tekstattributter fra værktøjslinjen Formatering. Du kan også vælge Formatér ▸ Celler. Dialogen Formatér celler vises, hvor du kan vælge forskellige tekstattributter på Skrifttype fanebladet.

Formatere tal i et regneark

  1. Vælg cellerne som indeholder tallene du vil formatere.

  2. For at formatere tal i standardvalutaformatet eller som procenter, kan du bruge ikonerne på værktøjslinjen Formatering. For andre formater, vælg Formatér ▸ Celler. Du kan vælge mellem de forudindstillede formater eller definere dit eget på fanebladet Tal.

Formatering af kanter og baggrunde for celler og sider

  1. Du kan tildele enhver gruppe af celler et format ved først at markere cellerne (ved flere markeringer skal du holde nede, mens du klikker) og så aktivere dialogen Formatér celler i Formatér ▸ Celler. I denne dialog kan du vælge attributter som for eksempel skygger eller baggrunde.

  2. For at anvende formateringsattributter til et helt ark skal du vælge Formatér ▸ Sidetypografi. For eksempel kan du definere sidehoveder og sidefødder, der skal vises på hver udskrevne side.

Noteikon

Et billede, som du har indlæst med Formatér ▸ Sidetypografi ▸ Baggrund er kun synligt på print eller i udskriftsvisningen. For også at vise et baggrundsbillede på skærmen skal du indsætte det grafiske billede ved at vælge Indsæt ▸ Billede ▸ Fra fil og arrangere billedet bag cellerne ved at vælge Formatér ▸ Arrangér ▸ Til baggrund. Brug Navigatoren til at vælge baggrundsbilledet.


Støt os venligst!