Søg og erstat i Calc

I regnearksdokumenter kan du finde ord, formler og typografier. Du kan navigere fra et resultat til næste, eller du kan fremhæve alle matchende celler på en gang, og derefter anvende en anden formatering eller erstatte celleindholdet med et andet indhold.

Dialogen Søg og erstat

Celler kan indeholde tekst eller tal som blev indtast direkte som i et tekstdokument. Men celler kan også indeholde tekst eller tal som er resultatet af en beregning. For eksempel, hvis en celle indeholder formlen =1+2 vises resultatet 3. Du skal bestemme om du vil søge efter 1 respektivt 2,eller søge efter 3.

For at finde formler eller værdier

I dialogen Søg og erstat kan du angive om der enten skal søges efter dele af en formel eller resultaterne af en beregning.

  1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.

  2. Klik på Flere Indstillinger for at udvide dialogen.

  3. Vælg "Formler" eller "Værdier" i rullelisten Søg i.

Med "Formler" vil du finde alle dele af formlerne.

Med "Værdier" vil du finde resultaterne af beregningerne.

Noteikon

Celleindhold kan formateres på forskellige måder. For eksempel kan et tal formateres som en valuta, der vises sammen med et valutategn. Disse tegn medtages i søgninger, når søgeindstillingen Formateret visning er aktiveret.


Søg tekst

  1. Vælg Rediger - Søg og erstat for at åbne dialogen Søg og erstat.

  2. Indtast teksten der skal findes i tekstboksen Søg efter.

  3. Klik enten på Find næste eller Find alle.

Når du klikker på Søg, vil Calc markere den næste celle, som indeholder din tekst. Du kan se og redigere teksten, og så igen klikke på Søg for at rykke frem til næste fundne celle.

  1. Hvis du lukkede dialogen, kan du trykke en tastekombination (+Skift+F) for at søge efter næste celle uden at åbne dialogen.

  2. Calc søger som standard i det aktuelle ark. Sæt kryds i Søg i alle ark feltet for at søge i alle dokumentets ark.

Når du klikker på Søg alle, markerer Calc alle celler som indeholder din indtastning. Nu kan du for eksempel indstille alle fundne celler til fed, eller anvende en Celletypografi til alle celler på en gang.

Navigatoren

  1. Vælg Vis - Navigator for at åbne Navigatorvinduet.

Navigator er hovedværktøjet til at søge og vælge objekter.

Brug Navigator for at indsætte objekter og referencer indenfor det samme dokument eller fra andre åbne dokumenter.

Støt os venligst!