Redigere pivottabeller

Klik på en af knapperne i pivottabellen og hold museknappen nede. Et specielt symbol vil vise sig ved siden af musemarkøren.

Ved at trække knappen til en anden position i den samme række kan du ændre rækkefølgen af kolonnerne. Hvis du trækker en knap til tabellens venstre kant ind i rækkeoverskriftsområdet, kan du ændre en kolonne til en række.

I dialogen Pivottabel kan du trække en knap til fladen Filtre for at oprette en knap og et listefelt øverst i pivottabellen. Listefeltet lan bruges til at filtrere pivottabellen efter indholdet af det valgte element. Du kan bruge træk-og-slip indenfor pivottabellen for at bruge et andet sidefelt som filter.

For at fjerne en knap fra tabellen skal du bare trække den ud af pivottabellen. Slip museknappen når musemarkøren placeret i arket er blevet til et 'Ikke tilladt' ikon. Knappen er nu slettet.

For at redigere pivottabellen skal du klikke på en celle inde i pivottabellen og fra højreklikmenuen vælge Rediger Layout, hvilket viser dialogen Pivottabel for den aktuelle pivottabel.

I pivottabellen kan du bruge træk-og-slip eller klippe-klistre kommandoer for at omarrangere rækkefølgen af datafelter.

Du kan tilknytte tilpassede visningsnavne til felter, feltindhold, undertotaler (med visse begrænsninger), og totaler i pivottabeller. Et tilpasset visningsnavn knyttes til et element ved at overskrive det oprindelige navn med et nyt navn.

Ă…bn en fil med et eksempel.

Støt os venligst!