Oprettelse af pivottabeller

  1. Placer markøren indenfor et celleområde, som indeholder værdier, række- og kolonneoverskrifter.

  2. Vælg Indsæt ▸ Pivottabel. Dialogen Vælg kilde vises. Vælg Aktuel markering og bekræft med OK. Tabeloverskrifter vises som knapper i dialogen Pivottabel. Træk disse knapper efter ønske og slip dem på layoutfladerne "Filtre", "Kolonnefelter", "Rækkefelter" og "Datafelter".

  3. Træk de ønskede knapper ind i et af de fire områder.

Træk en knap til fladen Filtre for at oprette en knap og et listefelt øverst i den genererede pivattabel. Listefeltet kan bruges til at filtrere pivottavellen efter indholdet i det valgte element. Du kan trække-og-slippe inden for den genererede pivottabel for at bruge et andet felt på siden som filter.

Hvis en knap slippes i området Datafelter, vil den få en etiket, som også viser formlen, der bruges til beregne dataene.

  1. Rækkefølgen af knapperne kan ændres når som helst ved at flytte dem til en anden position i området med musen.

  2. Fjern en knap ved at trække den tilbage til området med de andre knapper til højre i dialogen.

  3. For at åbne dialogen Datafelt, skal du dobbeltklikke på en af knapperne i områderne Rækkefelter eller Kolonnefelter. Brug dialogen til at vælge om og i hvilket omfang LibreOffice beregner viste mellemresultater.

Forlad dialogen Pivottabel ved at trykke på OK. Knappen Filter bliver nu indsat eller en sideknap for hvert datafelt, du har sluppet på fladen Filtre. Pivottabellen indsættes længere nede.

Åbn en fil med et eksempel.

Støt os venligst!