Celler i valutaformat

I LibreOffice Calc kan du give tal et hvilket som helst valutaformat. Når du klikker på ikonet Valuta Ikon i værktøjslinjen Formatering for at formatere et tal, bliver cellen tildelt standardvalutaformatet under - Sprogindstillinger - Sprog.

Noteikon

Udveksling af LibreOffice Calc dokumenter kan lede til misforståelser, hvis dit LibreOffice Calc regneark er indlæst af en bruger som benytter et andet standardvalutaformat.


I LibreOffice Calc kan du definere, at et tal, som du har formateret som "1.234,50 €", stadig forbliver i euro i et andet land og ikke bliver til for eksempel dollars.

Du kan ændre valutaformatet i dialogen Formater celler (vælg fanebladet Formater - Celler - Tal) med to landeindstillinger. I kombinationsfeltet Sprog skal du markere den almindelige indstilling for decimal- og tusindtalsseparatorer. I rullelisten Formater kan du vælge valutasymbolet og dets placering.

  1. For eksempel, hvis sproget bliver sat til "Standard" og du bruger Tysk lokalitetsindstilling, vil valutaformatet være "1.234,00 €". Punktum bruges før tusind cifre og komma bruges før decimaler. Hvis du nu markerer det underordnet valutaformat "$ engelsk (US)" fra rulleliste Formater, vil du få følgende format: "$ 1.234,00". Som du kan se, er skilletegnene fortsat de samme. Kun valutasymbolet er blevet ændret og konverteret, men det underliggende format af notationen forbliver den samme som i lokalitetsindstillingen.

  2. Hvis du konverterer cellerne til "engelsk (US)" under Sprog bliver det engelske sprog for lokalitetsindstilling også overført og standardvalutaformatet er nu "$ 1,234.00".

Støt os venligst!