Importer og eksporter csv-tekstfiler med formler

Filer med kommaseparerede værdier (Comma Separated Values - CSV) er tekstfiler, som indeholder celleindholdet for et enkelt ark. Kommaer, semikoloner eller andre tegn kan bruges som feltskilletegn mellem cellerne. Tekststrenge er sat i anførselstegn, tal er skrevet uden anførselstegn.

For at importere en CSV-fil

 1. Vælg Filer - Åbn.

 2. I feltet Gem som type, vælg formatet "Tekst CSV". Vælg filen og klik Åbn. Når en fil har filendelsen .csv, genkendes filtypen automatisk.

 3. Du vil se dialogen Tekstimport. Klik pĂĄ OK.

Tipikon

Hvis CSV-filen indeholder formler, men du vil importere resultaterne af disse formler, skal du vælge - LibreOffice Calc - Vis og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Formler.


For at eksportere formler og værdier som CSV-filer

 1. Klik pĂĄ det ark der skal eksporteres som en CSV-fil.

 2. Hvis du vil eksportere formlerne som formler, for eksempel =SUM(A1:B5) skal du gøre følgende:

  Vælg - LibreOffice Calc - Vis

  Under Vis, marker afkrydsningsfeltet Formler. Klik pĂĄ OK.

  Hvis du vil eksportere beregningens resultater i stedet for formlerne, sĂĄ undlad at markere Formler.

 3. Vælg Filer - Gem som. Du vil se dialogen Gem som.

 4. I feltet Filtype vælg formatet "Tekst CSV".

 5. Indtast et navn og klik Gem.

 6. Fra dialogen Teksteksport, som kommer frem, skal du vælge tegnsættet, feltet og tekstskilletegn for data, som skal eksporteres, og bekræft til slut med OK.

 7. Om nødvendigt kan du, efter at have gemt, rydde afkrydsningsfeltet Formler for at se de beregnede resultater i tabellen igen.

- LibreOffice Calc - Vis

Eksporter tekst filer

Tekstimport

Støt os venligst!