Ændring af et billedanker

Billeder indsættes i Calc-regneark som standard forankret i celler og ændrer ikke størrelse, når cellen flyttes.

Billeder kan forankres på tre forskellige måder:

Ændring af et billedes anker

Marker billedet og vælg Formater ▸ Forankring eller vælg Forankring på billedets kontekstmenu.

tip

De oprindelige størrelser på billedet og cellen bevares, mens indstillingerne for hele rækken eller hele kolonnen videregives ved både Til celle og Til celle (ændrer størrelse med cellen)


Støt os venligst!