Fremhævelse af negative tal

Du kan formatere celler med et talformat, som fremhæver negative tal med rødt. Du kan også definere dit eget talformat, hvor negative tal er fremhævet i andre farver.

  1. Marker cellerne og vælg Formater - Celler.

  2. På fanebladet Tal skal du vælge et talformat og sæt flueben i afkrydsningsfeltet Røde negative tal. Klik på OK.

Cellens talformat er defineret i to dele. Formatet for positive tal og nul er defineret foran semikolonet; efter semikolonet er formlen for negative tal defineret. Du kan ændre koden (RØD) under Formatkode. For eksempel, i stedet for RØD kan du indtaste GUL. Hvis den ny kode vises på listen, efter du har klikket på ikonet Tilføj, er dette et gyldigt element.

Støt os venligst!