Anvendelse af betinget formatering

Når du bruger menukommandoen Formater ▸ Betinget ▸ Betingelse, lader dialogen dig definere betingelser på celleplan, som skal opfyldes for at den valgte celle får et særligt format.

Advarselsikon

For at anvende betinget formatering skal Automatisk beregning være aktiveret. Vælg Funktioner - Celleindhold - Automatisk beregning (du ser en markering ved siden af kommandoen, når Automatisk beregning er aktiveret).


Med betinget formatering kan du for eksempel fremhæve totaler, som overskrider gennemsnitsværdien af alle totaler. Hvis totalerne ændres, skifter formateringen tilsvarende uden at skulle anvende andre typografier manuelt.

For at definere betingelserne

 1. Marker de celler, hvor du vil anvende en betinget typografi.

 2. Vælg Formater ▸ Betinget ▸ Betingelse

 3. Indtast en eller flere betingelser i dialogen. Dialogen er beskrevet i detaljer i LibreOffice Hjælp, og der er et eksempel forneden:

Eksempel på betinget formatering: Fremhæv værdier som afviger fra gennemsnittet.

Trin1: Generer talværdier

Du vil fremhæve bestemte værdier i dine tabeller. For eksempel, i en tabel med omsætninger kan du vise alle værdierne over gennemsnittet i grøn og alle under gennemsnittet i rød. Dette er muligt med betinget formatering.

 1. Først af alt: opretter du en tabel, hvor der findes nogle få forskellige værdier. Til din test kan du oprette tabeller med helt vilkårlige tal:

  I en af cellerne kan du indtaste formlen =SLUMP(), og du vil få et tilfældigt tal mellem 0 og 1. Hvis du vil have heltal mellem 0 og 50 skal du indtaste formlen =HELTAL(SLUMP()*50).

 2. Kopier formlen for at oprette en række af tilfældige tal. Klik nederste højre hjørne af den valgte celle og træk til højre, indtil det ønskede celleområdet er markeret.

 3. På samme måde som beskrevet ovenfor, træk hjørnet på cellen yderst til højre ned for at oprette flere rækker med tilfældige tal.

Trin 2: Definer celletypografier

Det næste trin er at anvende én celletypografi til alle værdier som er over middel omsætning, og én til dem som er under gennemsnittet. Vær sikker på at vinduet Typografier og formatering er synligt før du fortsætter.

 1. Klik i en tom celle og vælg kommandoen Formater celler i genvejsmenuen.

 2. I dialogen Formater celler på fanebladet Baggrund og klikker du på knappen Farve og vælger så en baggrundsfarve. Klik på OK.

 3. På dækket Typografier på Sidepanelet klikker du på ikonet Ny typografi fra markering. Indtast den nye typografis navn. I dette eksempel kalder du typografien "Over".

 4. For at definere en anden typografi, klik igen i en tom celle og fortsæt som beskrevet ovenfor. Tildel en anden baggrundsfarve for cellen og tildel et navn (for eksempel "Under").

Trin 3: Beregn gennemsnit

I dette eksempel beregner vi gennemsnittet af de tilfældige værdier. Resultatet bliver placeret i en celle:

 1. Sæt markøren i en tom celle, for eksempel J14, og vælg Indsæt - Funktion.

 2. Vælg funktionen MIDDEL. Brug musen til at vælge alle dine tilfældige tal. Hvis du ikke kan se hele området, fordi Funktionsguiden dækker det, kan du midlertidigt formindske dialogen med ikonet Formindsk.

 3. Luk Funktionsguiden med OK.

Trin 4: Anvend celletypografi

Nu kan du anvende den betingede formatering pĂĄ arket:

 1. Marker alle celler med de tilfældige tal.

 2. Vælg kommandoen Formater ▸ Betinget ▸ Betingelse for at åbne den tilsvarende dialog.

 3. Definer betingelsen som følgende: Hvis celleværdi er mindre end J14, formater med celletypografi "Under", og hvis celleværdi er større end eller lig med J14, formater med celletypografi "Over".

Trin 5: Kopier celletypografi

For senere at anvende den betingede formatering pĂĄ andre celler:

 1. Klik pĂĄ en af cellerne, som er blevet tildelt betinget formatering.

 2. Kopier cellen til udklipsholderen.

 3. Vælg de celler, der skal modtage samme formatering.

 4. Vælg Rediger ▸ Indsæt speciel ▸ Indsæt speciel . Dialogen Indsæt speciel vises.

 5. I området Indsæt markerer du kun feltet Formater. Alle andre felter skal være ryddede Klik på OK. Eller du kan klikke på knappen Kun formater i stedet.

Støt os venligst!