Tildele formater med formler

Funktionen TYPOGRAFI() kan tilføjes til en eksisterende formel i en celle. For eksempel, sammen med funktionen AKTUEL, kan du farve en celle afhængigt af dens værdi. Formlen =...+TYPOGRAFI(HVIS(AKTUEL()>3, "Rød", "Grøn")) anvender celletypografi "Rød" til celler hvis værdien er større end 3, i modsat fald bliver celletypografi "Grøn" anvendt.

Hvis du gerne vil anvende en formel på alle celler i et markeret område, kan du bruge dialogen Søg og erstat.

 1. Marker de ønskede celler.

 2. Vælg menukommandoen Rediger - Søg og erstat.

 3. I feltet Søg efter skrives: .*

  ".*" er et regulært udtryk som betegner indholdet af den aktuelle celle.

 4. Indtast følgende formel i feltet Erstat med: =&+TYPOGRAFI(HVIS(AKTUEL()>3;"Rød";"Grøn"))

  Symbolet "&" betegner det aktuelle indhold af feltet Søg efter. Linjen skal begynde med et lighedstegn, da der er tale om formel. Det forudsættes at celletypografierne "Rød" og "Grøn" allerede eksisterer.

 5. Sæt flueben ud for Regulære udtryk og Kun det markerede. Klik på Søg alle.

  Alle celler med indhold som var inkluderet i markeringen er nu fremhævede.

 6. Klik Erstat alle.

Støt os venligst!