Referere URL'er

Hvis du for eksempel har fundet en internetside, som indeholder aktuelle aktieinformationer i regnearksceller, kan du indlæse denne side i LibreOffice Calc ved at bruge følgende procedure:

  1. I et LibreOffice Calc regneark placerer du markøren i cellen hvor du vil indsætte de eksterne data.

  2. Vælg Ark ▸ Eksterne links. Dialogen Eksterne data vises.

  3. Indtast URL'en til dokumentet eller websiden i dialogen. URL'en skal være i formatet: http://www.min-bank.dk/tabel.html. URL'en til lokale eller lokale netværksfiler er stien, der kan ses i dialogen Filer - Åbn.

    LibreOffice indlæser websiden eller filen i "baggrunden", dvs. uden at vise det. I den store rulleliste i dialogen Eksterne data, kan du se navnene på alle ark eller navngivne områder, som du kan vælge fra.

  4. Vælg et eller flere ark eller navngivne områder. Du kan også aktivere den automatiske opdateringsfunktion hvert "n" sekunder og klikke OK.

    Indholdet bliver indsat som et link i LibreOffice Calc regnearket.

  5. Gem dit regneark. Når du åbner det igen senere, vil LibreOffice Calc opdatere de forbundne celler ved hjælp af en forespørgsel.

  6. Under - LibreOffice Calc - Generelt kan du vælge at opdateringen, ved åbning, altid udføres automatisk, på anmodning eller aldrig. Opdateringen kan startes manuelt i dialogen under Rediger - Kæder.

Støt os venligst!