Referere til andre ark

I en regnearkscelle kan du lave en reference til en celle i et andet ark.

På samme måde kan en henvisning også skabes til en celle i et andet dokument under forudsætning af, at dette dokument allerede er blevet gemt som en fil.

For at referere til en celle i det samme dokument

 1. Åbn et nyt, tomt regneark. Det har som standard kun et enkelt ark ved navn Ark1. Tilføj et andet ark ved at klikke på +-knappen til venstre for arkets faneblade nederst (det vil som standard få navnet Ark2).

 2. For eksemplets skyld, indtast følgende formel i celle A1 på Ark1:

  =Ark2.A1

 3. Klik på fanebladet Ark2 ved bunden af regnearket. Placer markøren i celle A1 og indtast en tekst eller et tal.

 4. Hvis du vender tilbage til Ark1, vil du se det samme indhold i celle A1 der. Hvis indholdet af Ark2.A1 ændres, så ændres indholdet af Ark1.A1 også.

tip

Når du henviser til et ark med et navn, der indeholder mellemrum, bruger du enkelte anførselstegn omkring navnet: ='Ark med mellemrum i navnet'.A1


tip

Eksemplet bruger Calc's formelsyntaks. Det er ogsĂĄ muligt at bruge Excel A! eller R1C1 formelsyntaks; dette konfigureres pĂĄ siden Formelindsti.llinger.


For at referere til en celle i et andet dokument

 1. Vælg Filer - Åbn, for at indlæse et eksisterende regnearksdokument.

 2. Vælg Filer - Ny(t), for at åbne et nyt regnearksdokument. Placer markøren i cellen hvor du vil indsætte de eksterne data og indtast et lighedstegn som angiver at du vil begynde en formel.

 3. Skift nu til dokumentet som du lige har indlæst. Klik på cellen med de data, som du vil indsætte i det nye dokument.

 4. Skift tilbage til det nye regneark. I indtastningslinjen vil du nu se hvordan LibreOffice Calc har tilføjet referencen til formlen for dig.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Bekræft formlen ved at klikke på det grønne flueben.

 6. Hvis du trækker firkanten i det nederste højre hjørne af den aktive celle for at markere et celleområde, indsætter LibreOffice automatisk de tilsvarende henvisninger i de tilstødende celler. Resultatet bliver, at arknavnet for et "$"-foran for at vise, at det er en absolut reference.

Hvis du undersøger navnet på det andet dokument i denne formel, vil du lægge mærke til at det er skrevet som en URL. Det betyder at du også kan angive en URL fra internettet.

Støt os venligst!