Referere celler ved hjælp af træk-og-slip

Ved hjælp af Navigator kan du skabe referencer mellem celler i flere regneark i det samme dokument eller mellem forskellige dokumenter. Cellerne kan indsættes som en kopi, en kæde eller et hyperlink. Området, som skal indsættes, skal defineres med et navn i den originale fil for at det kan indsættes i den nye fil.

  1. Åbn det dokument, som indeholder kilden til referencen.

  2. For at navngive kildeområdet skal du markere cellerne og vælge Indsæt - Navngivne udtryk - Definer. Gem kildedokumentet, men lad det være åbent.

  3. Åbn det ark hvor du vil indsætte referencen.

  4. Åbn Navigator. I det nederste felt af Navigatoren markeres kildedokumentet.

  5. I Navigator optræder kildeområdet nu under "Områdenavne"

  6. Brug ikonet Træktilstand i Navigator, vælg om du ønsker at referencen skal være et hyperlink, en kæde eller en kopi.

  7. Klik på navnet under "Områdenavne" i Navigatoren, og træk med musen hen til den celle hvor du ønsker referencen indsat.

Denne metode kan også bruges til at indsætte en reference fra et andet ark i det samme dokument. Man skal bare markere det aktuelle dokument som kilde i trin 4 foroven.

Støt os venligst!