Indtastning af værdier

Calc kan simplificere indtastning af data og værdier i flere celler. Du kan ændre indstillinger for opfylde dine foretrukne egenskaber.

For at indtaste værdier i et celleområde manuelt

Der er to egenskaber som hjælper dig når du manuelt indtaster en blok af data.

Områdegenkendelse for nye rækker

I rækken under en overskriftsrække kan du rykke fra en celle til den næste med Tab-tasten. Efter at du har indtastet en værdi i den sidste celle i den aktuelle række, tryk på Enter. Calc placerer markøren under den første celle i den aktuelle blok.

områdegenkendelse

I række 3, tryk på Tab for at rykke fra celle B3 til C3, D3, og E3. Tryk så på Enter for at rykke til B4.

Områdevalg

Brug træk-og-slip for at vælge området hvori du vil indtaste værdier. Men start med at trække fra den sidste celle i området og slip museknappen når du har valgt den første celle. Nu kan du starte med at indsætte værdier. Tryk altid på Tab-tasten for at rykke til den næste celle. Du vil ikke forlade det valgte område.

områdevalg

Vælg området fra E7 til B3. B3 venter nu på din indtastning. Tryk på Tab-tasten for at rykke til den næste celle indenfor det valgte område.

For at indtaste værdier i et celleområde automatisk

Se Automatisk udfyldning af data baseret på naboceller.

Støt os venligst!