Beregning i regneark

Det følgende er et eksempel på en beregning i LibreOffice Calc.

 1. Klik i en celle og indtast et tal

 2. Tryk Enter.

  Markøren flyttes nedad til næste celle.

 3. Indtast et andet tal.

 4. Tryk på Tab tasten.

  Markøren flyttes til højre ind i den næste celle.

 5. Indtast en formel som for eksempel =A3 * A4 / 100.

 6. Tryk Enter.

  Resultatet af formlen kommer til syne i cellen. Hvis du vil, kan du redigere forklen i inputlinjen i Formelbjælken.

  Når du redigerer en formel, bliver det nye resultat beregnet automatisk.

Støt os venligst!