Beregning af tidsforskelle

Hvis du for eksempel vil beregne tidsforskellen mellem 23:30 og 01:10 den samme nat, skal du benytte følgende formel:

=(B2<A2)+B2-A2

Det sene klokkeslæt er B2, og det tidligere klokkeslæt er A2. Resultatet i dette eksempel er 01:40 eller 1 time og 40 minutter.

I formlen har en hel 24-timers dag en værdi på 1, og en time har en værdi på 1/24. Den logiske værdi i parentesen er 0 eller 1 svarende til 0 eller 24 timer. Resultatet af udregningen bliver automatisk angivet i klokkeslætsformat på grund af sekvensen af operanter.

Støt os venligst!