Automatisk udfyldning af data baseret på tilstødende celler

Du kan automatisk udfylde celler med data med kommandoerne Udfyld automatisk eller Serie.

Brug af Udfyld automatisk

Udfyld automatisk genererer automatisk en dataserie baseret på et defineret mønster.

 1. PĂĄ et ark skal du klikke i en celle og skrive et tal.

 2. Klik i en anden celle og klik så tilbage i den første celle, hvor du indtastede tallet.

 3. Træk udfyldningshåndtaget (i nederste højre hjørne af cellen) på tværs af cellerne, som du vil udfylde, og slip museknappen.

  Cellerne udfyldes med stigende tal.

Tipikon

For hurtigt at oprette en liste af efterfølgende dage, indtast Mandag i en celle, og træk i udfyldningshåndtaget.


Hold nede, hvis du ikke vil udfylde cellerne med forskellige værdier.

Noteikon

Hvis du vælger to eller flere tilstødende celler, som indeholder forskellige tal, og trækker, er de resterende celler udfyldt med det aritmetiske mønster, der er genkendt i tallene. Funktionen Udfyld automatisk genkender også brugerdefinerede lister, som er defineret under - LibreOffice Calc - Sorteringslister.


Tipikon

Du kan dobbeltklikke på udfyldningshåndtaget for automatisk at fylde alle tomme kolonner af den aktuelle datablok. For eksempel, først indtaster du jan i A1 og trækker udfyldningshåndtaget nedad til A12 for at få tolv måneder i den første kolonne. Dernæst indtaster du nogle værdier i B1 og C1. Marker disse to celler og dobbeltklik på udfyldningshåndtaget. Herved udfyldes datablok B1:C12 automatisk.


Brug af definerede serier.

 1. Marker celleomrĂĄdet i arket, som du vil udfylde.

 2. Vælg Ark - Fyld celler - Serier.

 3. Vælg parametrene til serien.

  Hvis du vælger en lineær serie, er trinnet, som du indtaster, tilføjet hvert efterfølgende tal i serien, for at beregne den næste værdi.

  Hvis du vælger en serie med forøgelse, er trinnet, som du indtaster, ganget med hvert efterfølgende tal for at oprette den næste værdi.

  Hvis du vælger en dato-serie, er trinnet, som du indtaster, føjet til tidsenheden, som du angiver.

Støt os venligst!