Brugerdefinerede kanter i celler

Du kan anvende et udvalg af forskellige linjer til markerede celler.

  1. Marker cellen eller et celleområde.

  2. Vælg Formatér ▸ Celler.

  3. Klik på fanebladet Kanter i dialogen.

  4. Vælg kantindstillingerne, som du vil anvende, og klik på OK.

Indstillingerne i området Linjeplacering kan bruges til at anvende flere kanttyper.

Markering af celler

Afhængigt af markeringen af celler vil området se forskelligt ud.

Markering

Linjeplaceringsområde

Én celle

kanter med en enkelt celle markeret

Celler i en kolonne

kanter med en enkelt kolonne markeret

Celler i en række

kanter med en række markeret

Celler i en blok af 2x2 eller flere

kanter med en blok markeret


Standardindstillinger

Klik på et af Standardikonerne for at indstille eller nulstille flere rammer.

Eksempler

Marker en blok på omkring 8x8 celler, vælg derefter Formatér ▸ Celler ▸ Kanter.

standardikonrække på fanebladet Kanter

Nu kan du fortsætte med at se, hvilke linjer de andre ikoner vil indstille eller slette.

Brugerdefinerede indstillinger

I området Brugerdefineret kan du klikke for at indstille eller slette individuelle linjer. Forhåndsvisningen viser linjer i tre forskellige typer.

Klik gentagne gange på en kant eller et hjørne for at gennemløbe de tre forskellige tilstande.

Stregtyper

Billede

Betydning

En sort streg

ubrudt linje for brugerdefineret kant

En sort linje sætter den tilsvarende linje i de valgte celler. Linjen vises som en punkteret linje, når du vælger stregtypen 0,05 pt. Dobbeltlinjer vises, når du vælger en dobbelt stregtype.

En grå streg

grå linje for brugerdefineret kant

En grå linje vises, når den tilsvarende linje i de valgte celler ikke bliver ændret. Ingen linje vil blive sat eller fjernet på denne placering.

En hvid streg

hvid linje for brugerdefineret kant

En hvid linje vises, når den tilsvarende linje i de valgte celler vil blive fjernet.


Eksempler

Marker en enkelt celle, vælg derefter Formatér ▸ Celler ▸ Kanter.

Klik på den nederste kant for at sætte en meget tynd linje som den nederste kant. Alle andre linjer vil blive fjernet fra cellen.

indstilling af en tynd nederste kant

Vælg en tykkere stregtype og klik på den nederste kant. Dette sætter en tykkere linje som den nederste kant.

indstilling af en tyk linje som en kant

Klik på det andet Standardikon fra venstre i området for sætte alle fire kanter. Klik derefter flere gange på den nederste kant, indtil en hvid linje vises. Dette fjerner den nederste kant.

fjerne nederste kant

Du kan kombinere flere stregtyper og -typografier. Det sidste billede viser, hvordan du sætter en tyk ydre rammer (de tykke sorte linjer), mens eventuelle diagonale linjer inde i cellen ikke bliver ændret (grå linjer).

avanceret eksempel for cellerammer

Støt os venligst!