Anvende Autofilter

Autofilter-funktionen indsætter et kombinationsfelt ved en eller flere kolonner, som lader dig vælge, hvilke dataposter (rækker) der skal vises.

  1. Marker kolonnerne hvor du vil bruge Autofilter.

  2. Vælg Data - Filter - Autofilter. Kombinationsfeltets pile er synlige i den første række af det valgte område.

  3. Kør filteret ved at klikke på rullegardinpilen i kolonneoverskriften og vælge et element.

    Kun de rækker hvis indhold opfylder filterets kriterier vises. Den andre rækker bliver filtreret. Du kan se, om rækkerne er blevet filtreret på springene i rækkenumre. Kolonnen som har været brugt til filtrering identificeres ved en anden farve på piletasten.

Når du anvender et ekstra Autofilter på en anden kolonne i et filtreret dataområde, så lister de andre kombinationsbokse kun de filtrerede data.

For at vise alle dataposter igen skal du markere elementet "alle"" i Autofilteret. Hvis du vælger "Standard", vises dialogen Standardfilter og giver dig mulighed for at konfigurere et standardfilter. Vælg "top 10" for kun at vise de højeste 10 værdier.

For at stoppe med at bruge Autofilter, genvælg alle celler valgt i trin 1 og vælg igen Data - Filter - Autofilter.

tip

For at tilknytte forskellige AutoFiltre til forskellige ark, må du først definere et databaseområde på hvert ark.


warning

De aritmetiske funktioner drager også nytte af de celler, som ikke er synlige på grund af et aktivt filter. For eksempel vil en sum af en hel kolonne også medtage værdierne i de frafiltrerede celler. Brug SUBTOTAL-funktionen, hvis kun de celler, der er synlige efter brug af et filter, skal regnes med.


Støt os venligst!