Deaktivere automatiske ændringer

Som standard retter LibreOffice automatisk mange almindelige indtastningsfejl og anvender formatering, imens du skriver. Du kan straks fortryde enhver automatisk ændring med+Z.

Det følgende viser dig, hvordan du deaktiverer og genaktiverer funktionerne til automatiske ændringer i LibreOffice Calc:

Automatisk fuldførelse af tekst eller tal

Når man laver et element i en celle, foreslår LibreOffice Calc automatisk en tilsvarende indtastning fundet i samme kolonne. Denne funktion er kendt som Autoindtastning.

For at slå Autoindtastning til og fra, sættes eller fjernes fluebenet foran Funktioner - Autoindtastning.

Automatisk konvertering til datoformat

LibreOffice Calc konverterer automatisk bestemte indtastninger til datoer. For eksempel kan 1.1 fortolkes som 1. januar det aktuelle år i henhold til lokalitetsindstillingerne for dit operativsystem og vises så i det datoformat, der er brugt for cellen.

For at være sikker på at et element fortolkes som tekst, skal du tilføje en apostrof i begyndelsen af elementet. Apostroffen vises ikke i cellen.

Citationstegn erstattet af brugerdefinerede anførselstegn

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger. Gå til fanebladet Lokaliseringsindstillinger og fjern markeringen ud for Erstat.

Celleindhold begynder altid med store bogstaver

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger. Gå til fanebladet Indstillinger. Fjern markeringen ud for Første bogstav i sætninger med stort.

Erstatte et ord med et andet

Vælg Funktioner - Autokorrekturindstillinger. Gå til fanebladet Erstat. Marker ordparret og tryk på Slet.

Støt os venligst!