Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Fejlkode

Meddelelse

Forklaring

###

ingen

Cellen er ikke bred nok til at vise indholdet.

#FMT

ingen

Denne værdi er uden for dette formats gyldige grænser

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Ugyldigt tegn

Tegn i en formel er ikke gyldigt.

502

Ugyldigt argument

Funktionens argument er ugyldigt. Det kan for eksempel være et negativt tal til funktionen KVROD(), Brug IMAGKVROD() i stedet.

503
#NUM!

Ugyldig decimalbrøk operation

En beregning resulterer i et overløb på det angivne værdiområde.

504

Parameter Liste fejl

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Fejl: par manglende

Manglende parentes, for eksempel slutparenteser, men ingen startparenteser

509

Manglende operator

Operator mangler, for eksempel "=2(3+4) * ", hvor operatoren mellem "2" og "(" mangler.

510

Manglende variabel

Variabel mangler, for eksempel nĂĄr to operatorer er sammen "=1+*2".

511

Manglende variabel

Funktion kræver flere variable, for eksempel AND() og OR().

512

Formel tekstoverløb

Oversætter: det samlede antal interne tokens, (dvs. operatorer, variable, parenteser) i formlen overskrider 8192.

513

Streng tekstoverløb

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

Intern tekstoverløb

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Intern syntaksfejl

Ukendt fejl

516

Intern syntaks fejl

Matrix er forventet af beregningsstakken, men er ikke tilgængelig.

517

Intern syntaks fejl

Ukendt kode, for eksempel er et dokument med en nyere funktion indlæst i en ældre version, som ikke indeholder funktionen.

518

Intern syntaks fejl

Variabel er ikke tilgængelig

519
#VÆRDI!

Ingen værdi (i stedet for Fejl:519 viser cellen #VÆRDI!)

Formlen giver en værdi, som ikke svarer til definitionen; eller en celle, der er krydshenvisning i formlen, indeholder tekst i stedet for et tal.

520

Intern syntaks fejl

Oversætter giver en ukendt oversætterkode.

521
#NULL!

No code or no intersection.

Ingen kode eller intet resultat.

522

Cirkelformet reference

Formel refererer direkte eller indirekte til sig selv, og indstillingen Gentagelser angives ikke under - LibreOffice Calc - Beregn.

523

Beregningsproceduren vil ikke samles

Funktion missede en målværdi, eller cirkulære referencer opnår ikke en minimal ændring indenfor de maksimal antal satte trin.

524
#REF!

Ikke en gyldig reference (stedet for Fejl:524 viser cellen #REF!)

Oversætter En kolonne- eller rækkebeskrivelse kunne ikke findes.Fortolker: i en formel, kolonnen, rækken eller arket, som indeholder en refereret celle, mangler.

525
#NAVN?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

Intern tekstoverløb

Fortolker: Henvisninger, som nĂĄr en celle refererer til en celle, er for indkapslet.

530

Ingen plug-in

Interpreter: Plug-in ikke fundet.

531

Ingen makro

Interpreter: Makro ikke fundet.

532
#DIV/0!

Division med nul

Divisionsoperator / hvis nævneren er 0
Visse andre funktioner returnerer denne fejl, for eksempel:
VARIANSP med mindre end 1 argument
STDAFVP med mindre end 1 argument
VARIANS med mindre end 2 argumenter
STDAFV med mindre end 2 argumenter
STANDARDISER med standardafvigelse=0
NORMFORDELING med standardafvigelse=0

533

Indlejrede matricer understøttes ikke.

For eksempel ={1;{2}}

538

Fejl: Område- eller matrixstørrelse

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Ikke-understøttet indlejret områdeindhold

For eksempel ={1+2}

540

Eksternt indhold deaktiveret.

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Støt os venligst!