Genvejstaster for regneark

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan v√¶re tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilg√¶ngelige i LibreOffice. Pr√łv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


For at fylde et markeret celleområde med den formel, du skrev i Input-linjen, trykker du på

For at oprette en matrix hvor alle cellerne indeholder den samme information, som du indtastede på Indtastningslinjen, skal du trykke på Skift++Enter. Du kan ikke redigere komponenterne i matricen.

Hvis du vil markere flere celler i forskellige områder af et ark, skal du holde nede og trække i de forskellige områder.

For at vælge flere ark i et regneark skal du holde nede så og klikke på navnefanebladene ved nederste kant af arbejdsområdet. For kun at vælge et enkelt ark i en markering skal du holde Skift nede og så klikke på navnefanen for arket.

For at indsætte et manuelt linjeskift i en celle skal du klikke i cellen og så trykke på+Enter.

Tryk på Backspace for at slette indholdet af de markerede celler. Dette åbner dialogen Slet indhold, hvor du kan vælge hvilke dele af cellens indhold, der skal slettes. For at slette indholdet af de markerede celler uden dialogen, skal du trykke på Delete-tasten.

Navigering i regneark

Genvejstaster

Effekt

+Home

Flytter mark√łren til den f√łrste celle i arket (A1).

+End

Flytter mark√łren til den sidste celle i arket der indeholder data.

Home

Flytter mark√łren til den f√łrste celle i den aktuelle r√¶kke.

End

Flytter mark√łren til den sidste celle i den aktuelle r√¶kke.

Skift+Home

V√¶lger celler fra nuv√¶rende celle til den f√łrste celle i nuv√¶rende r√¶kke.

Skift+End

Vælger celler fra nuværende celle til den sidste celle i nuværende række.

Skift+Page Up

Markerer celler fra den aktuelle celle op til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side op.

Skift+Page Down

Markerer celler fra den aktuelle celle ned til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side ned.

Skift+Mellemrum

Markerer den aktuelle række eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende rækker.

+Mellemrum

Markerer den aktuelle kolonne eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende kolonner.

+Skift+Mellemrum

Vælger alle celler i arket.

+Venstrepil

Flytter mark√łren mod venstre til starten og slutningen p√• celleblokke med data. Hvis cellen til venstre for mark√łren er tom eller cellen med mark√łren er tom, bev√¶ger mark√łren sig tilbage i r√¶kken til den n√¶ste celle med indhold. Hvis r√¶kken til venstre for mark√łren er tom, flytter mark√łren sig til derefter den f√łrste celle i r√¶kken.

+H√łjrepil

Flytter mark√łren mod h√łjre til begyndelsen og slutningen af celleblokke med data. Hvis cellen til h√łjre for mark√łren er tom eller mark√łren er i en tom celle, flytter mark√łren mod h√łjre i r√¶kken til den n√¶ste celle med indhold. Hvis r√¶kken til h√łjre for mark√łren er tom, flytter mark√łren til den sidste celle i r√¶kken.

+Pil op

Flytter mark√łren opad til begyndelsen og slutningen af celleblokke med data. Hvis cellen over mark√łren er tom eller mark√łren er i en tom celle, flytter mark√łren opad til den n√¶ste celleblok med data. Hvis hele kolonnen over mark√łren er tom, flytter mark√łren til den f√łrste celle i kolonnen.

+Pil ned

Flytter mark√łren nedad til begyndelsen og slutningen af celleblokke med data. Hvis cellen under mark√łren er tom eller mark√łren er i en tom celle, flytter mark√łren nedad til den n√¶ste celleblok med data. Hvis hele kolonnen under mark√łren er tom, flytter mark√łren sig til den sidste celle i kolonnen.

+Skift+Pil

V√¶lger alle celler i omr√•det, der oprettet med mark√łrbev√¶gelser med tastekombinationen +pile. Hvis den bruges til at markere r√¶kker og kolonner p√• en gang, markeres et regul√¶rt celleomr√•de.

+Page Up

Flytter et ark til venstre.

I Vis udskrift: Flytter til forrige udskriftsside.

+Page Down

Flytter et ark til h√łjre.

I Vis udskrift: Flytter til næste udskriftsside.

+PgUp

Flytter et skærmbillede til venstre.

+PgDn

Flytter et sk√¶rmbillede til h√łjre.

Skift++Page Up

F√łjer det foreg√•ende ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, v√¶lger denne genvejskombination kun det foreg√•ende ark. G√łr det foreg√•ende ark til det aktuelle ark.

Skift++Page Down

F√łjer det n√¶ste ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, v√¶lger denne genvejskombination kun det n√¶ste ark. G√łr det n√¶ste ark det aktuelle ark.

+ *

hvor (*) er gangetegnet på det numeriske tastatur

Markerer dataomr√•det som indeholder mark√łren. Et dataomr√•de er her det sammenh√¶ngende celleomr√•de, som indeholder data og er afgr√¶nset af tomme r√¶kker og kolonner.

+ /

hvor (/) er divisionstegnet på det numeriske tastatur

Markerer det matrix-formelomr√•de som indeholder mark√łren.

+Plus-tast

Indsæt celler (som i menu Indsæt - Celler)

+Minus-tast

Slet celler (som i menu Rediger - Slet celler)

Enter - i et valgt område

Flytter mark√łren en celle nedad i et markeret omr√•de. For at angive retningen som mark√łren flyttes, skal du v√¶lge - LibreOffice Calc - Generelt.

+ ` (se note under denne tabel)

Viser eller skjuler formlerne i stedet for værdierne i alle celler.


note

Tasten ` sidder ved siden af tasten "1" p√• de fleste engelske tastaturer og til h√łjre for tasten "+" p√• de fleste danske tastaturer. Hvis dit tastatur ikke viser denne tast, kan du tildele en anden tast: V√¶lg Funktioner - Tilpas, klik p√• fanebladet Tastatur. Marker kategorien "Vis" og funktionen "Skift formel".


Funktionstaster i Regneark

Genvejstaster

Effekt

+F1

Viser kommentaren der er vedhæftet den aktuelle celle

F2

Skifter til redigeringstilstand og placerer mark√łren ved slutningen af indholdet i den aktuelle celle. Tryk igen for at afslutte redigeringstilstand.

Hvis mark√łren er over et indtastningfelt i en dialog, som har en Minimer-knap, er dialogen skjult, og indtastningsfeltet forbliver synligt. Tryk F2 igen for at vise hele dialogen.

+F2

√Öbner Funktionsguiden.

Skift++F2

Flytter mark√łren til Indtastningslinjen hvor du kan indtaste en formel for den aktuelle celle.

+F3

√Öbner dialogen Definer navne.

Skift++F4

Viser eller skjuler database-oversigten.

F4

Genopstiller de relative eller absolutte referencer (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i indtastningsfeltet.

F5

Viser eller skjuler Navigator.

Skift+F5

Sporer afhængigheder.

Skift+F9

Sporer overordnede.

Skift++F5

Flytter mark√łren fra Indtastningslinjen til Navnefeltet. Du kan ogs√• bruge Skift++T.

F7

Kontrollerer stavning i det aktuelle ark.

+F7

√Öbner Synonymordbogen hvis den aktuelle celle indeholder tekst.

F8

Slår yderligere valgmuligheder til eller fra. I denne tilstand kan du bruge piletasterne for at udvide markeringen. Du kan også klikke på en anden celle for at udvide markeringen.

+F8

Fremhæver celler der indeholder værdier.

F9

Genberegner ændrede formler i det aktuelle ark.

+Skift+F9

Genberegner alle formler i alle ark.

+F9

Opdaterer det valgte diagram.

Åbner dialogen Typografier og formatering hvor du kan vælge typografi til indholdet af cellen eller til det aktuelle ark.

Skift+F11

Opretter en dokumentskabelon.

Skift+F11

Opdaterer skabelonerne.

F12

Grupperer de valgte dataområder.

+F12

Ophæv gruppering af det valgte dataområde.

+Pil ned

For√łger h√łjden af den aktuelle r√¶kke (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Pil op

Formindsker h√łjden af den aktuelle r√¶kke (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+H√łjre pil

√ėger bredden p√• den aktuelle kolonne.

+Venstre pil

Formindsker bredden på den aktuelle kolonne.

+Skift+Piletast

Optimerer kolonnebredden eller r√¶kkeh√łjden baseret p√• den aktuelle celle.


Formatering af celler med genvejstaster

F√łlgende celleformater kan defineres med tastaturet:

Genvejstaster

Effekt

+1 (ikke på det numeriske tastatur)

√Öbn dialogen Formater celler

+Skift+1 (ikke på det numeriske tastatur)

To decimaler, tusindtalsskilletegn

+Skift+2 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard eksponentialformat

+Skift+3 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard datoformat

+Skift+4 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard valutaformat

+Skift+5 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard procentdelformater (to decimaler)

+Skift+6 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard formater


Bruger pivottabel

Genvejstasterne gælder til dialogen Pivottabel-layout.

Taster

Effekt

Tabulator

Ændrer fokus ved at gå fremad gennem dialogens områder og knapper.

Skift+Tabulator

Ændrer fokus ved at gå baglæns gennem dialogens områder og knapper.

Pil op

Flytter fokus et element op i det aktuelle dialogområde.

Pil ned

Flytter fokus et element ned i det aktuelle dialogområde.

Venstrepil

Flytter fokus et element til venstre i det aktuelle dialogområde.

H√łjrepil

Flytter fokus et element til h√łjre i det aktuelle dialogomr√•de.

Home

Markerer det f√łrste element i det aktuelle dialogomr√•de.

End

Markerer det sidste element i det aktuelle dialogområde.

og det understregede tegn på etiketten "Rækkefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt i området "Rækkefelter".

og det understregede tegn på etiketten "Kolonnefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt ind i området "Kolonnefelter"

og det understregede tegn på etiketten "Datafelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle ind i området "Datafelter"

og det understregede tegn på etiketten "Filtre"

Kopierer eller flyter det aktuelle felt ind i området "Filtre".

+Pil op

Flytter det aktuelle felt op til næste område med data.

+Pil ned

Flytter det aktuelle felt ned til næste område med data.

+Venstrepil

Flytter det aktuelle felt mod venstre til næste område med data.

+H√łjrepil

Flytter det aktuelle felt mod h√łjre til n√¶ste omr√•de med data.

+Home

Flytter det aktuelle felt til f√łrste plads i arket.

+End

Flytter det aktuelle felt til sidste celle med data.

Delete

Fjerner det aktuelle felt fra området.


St√łt os venligst!