Genvejstaster for regneark

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan v√¶re tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilg√¶ngelige i LibreOffice. Pr√łv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


For at fylde et markeret celleområde med den formel, du skrev i Input-linjen, trykker du på

For at oprette en matrix hvor alle cellerne indeholder den samme information, som du indtastede på Indtastningslinjen, skal du trykke på Skift++Enter. Du kan ikke redigere komponenterne i matricen.

Hvis du vil markere flere celler i forskellige områder af et ark, skal du holde nede og trække i de forskellige områder.

For at vælge flere ark i et regneark skal du holde nede så og klikke på navnefanebladene ved nederste kant af arbejdsområdet. For kun at vælge et enkelt ark i en markering skal du holde Skift nede og så klikke på navnefanen for arket.

For at indsætte et manuelt linjeskift i en celle skal du klikke i cellen og så trykke på+Enter.

Tryk på Backspace for at slette indholdet af de markerede celler. Dette åbner dialogen Slet indhold, hvor du kan vælge hvilke dele af cellens indhold, der skal slettes. For at slette indholdet af de markerede celler uden dialogen, skal du trykke på Delete-tasten.

Navigering i regneark

Genvejstaster

Effekt

+Home

Flytter mark√łren til den f√łrste celle i arket (A1).

+End

Flytter mark√łren til den sidste celle i arket der indeholder data.

Home

Flytter mark√łren til den f√łrste celle i den aktuelle r√¶kke.

End

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Skift+Home

V√¶lger celler fra nuv√¶rende celle til den f√łrste celle i nuv√¶rende r√¶kke.

Skift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Skift+Page Up

Markerer celler fra den aktuelle celle op til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side op.

Skift+Page Down

Markerer celler fra den aktuelle celle ned til en side i den aktuelle kolonne eller udvider den aktuelle markering en side ned.

Skift+Mellemrum

Markerer den aktuelle række eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende rækker.

+Mellemrum

Markerer den aktuelle kolonne eller udvider den eksisterende markering til alle pågældende kolonner.

+Skift+Mellemrum

Vælger alle celler i arket.

+Venstrepil

Flytter mark√łren mod venstre til begyndelsen og slutningen p√• celleblokke med data. Hvis cellen til venstre for mark√łren er tom eller cellen med mark√łren er tom, bev√¶ger mark√łren sig mod venstre i den aktuelle r√¶kke, indtil den n√•r den n√¶ste celle med indhold. Hvis alle celle i den samme r√¶kke til venstre for mark√łren er tomme, flytter mark√łren til den f√łrste celle i r√¶kken.

+H√łjrepil

Flytter mark√łren mod h√łjre til begyndelsen og slutningen p√• celleblokke med data. Hvis cellen til h√łjre for mark√łren er tom eller cellen med mark√łren er tom, bev√¶ger mark√łren sig mod h√łjre i den aktuelle r√¶kke, indtil den n√•r den n√¶ste celle med indhold. Hvis alle celle i den samme r√¶kke til h√łjre for mark√łren er tomme, flytter mark√łren til den sidste celle i r√¶kken.

+Pil op

Flytter mark√łren opad til begyndelsen og slutningen p√• celleblokke med data. Hvis cellen over mark√łren er tom eller cellen med mark√łren er tom, bev√¶ger mark√łren sig opad i den aktuelle kolonne, indtil den n√•r den n√¶ste celle med indhold. Hvis alle celler i den samme kolonne over mark√łren er tomme, flytter mark√łren til den f√łrste celle i kolonnen.

+Pil ned

Flytter mark√łren nedad til begyndelsen og slutningen p√• celleblokke med data. Hvis cellen under mark√łren er tom eller cellen med mark√łren er tom, bev√¶ger mark√łren sig nedad i den aktuelle kolonne, indtil den n√•r den n√¶ste celle med indhold. Hvis alle celler i den samme kolonne under mark√łren er tomme, flytter mark√łren til den sidste celle i kolonnen.

+Skift+Pil

V√¶lger alle celler et omr√•de, der er oprettet med mark√łrbev√¶gelser ved hj√¶lp af kombinationer med +piletaster. Hvis mark√łren bruges til v√¶lge r√¶kker og kolonner samtidig, v√¶lges et rektangul√¶rt celleomr√•de. Hvis mark√łren st√•r i en tom celle, vil markeringen str√¶kke sig fra den aktuelle celle til den f√łrste celle med en v√¶rdi i pilens retning.

+Page Up

Flytter et ark til venstre.

I Vis udskrift: Flytter til forrige udskriftsside.

+Page Down

Flytter et ark til h√łjre.

I Vis udskrift: Flytter til næste udskriftsside.

+PgUp

Flytter et skærmbillede til venstre.

+PgDn

Flytter et sk√¶rmbillede til h√łjre.

Skift++Page Up

F√łjer det foreg√•ende ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, v√¶lger denne genvejskombination kun det foreg√•ende ark. G√łr det foreg√•ende ark til det aktuelle ark.

Skift++Page Down

F√łjer det n√¶ste ark til det aktuelle valg af ark. Hvis alle arkene i et regneark er valgt, v√¶lger denne genvejskombination kun det n√¶ste ark. G√łr det n√¶ste ark det aktuelle ark.

+ *

hvor (*) er gangetegnet på det numeriske tastatur

Markerer dataomr√•det som indeholder mark√łren. Et dataomr√•de er her det sammenh√¶ngende celleomr√•de, som indeholder data og er afgr√¶nset af tomme r√¶kker og kolonner.

+ /

hvor (/) er divisionstegnet på det numeriske tastatur

Markerer det matrix-formelomr√•de som indeholder mark√łren.

+Plus-tast

Indsæt celler (som i menu Indsæt - Celler)

+Minus-tast

Slet celler (som i menu Rediger - Slet celler)

Enter - i et valgt område

Flytter mark√łren en celle nedad i et valgt omr√•de. For at angive den retning, mark√łren flyttes i, v√¶lger du ‚Ėł LibreOffice Calc ‚Ėł Generelt og √¶ndrer indstillingen Tryk p√• Enter for at flytte det markerede..

Enter (efter kopiering af celleindhold)

Hvis celleindholdet netop er kopieret til udklipsholderen og der ikke er foretaget yderligere redigering i den aktuelle fil, vil et tryk p√• Enter derefter inds√¶tte udklipsholderens indhold p√• den aktuelle mark√łrplacering.

Skift+Enter

Hvis udklipsholderen indeholder celleindhold og der ikke er foretaget nogen redigering i filen, har Skift+Enter den samme adf√¶rd som Enter og inds√¶tter udklipsholderens indhold p√• den aktuelle mark√łrplacering.

Hvis der ikke er valgt nogen celler, flyttes Skift+Enter mark√łren i den modsatte retning af den, der er defineret i indstillingen Tryk p√• Enter for at flytte det markerede, som findes i ‚Ėł LibreOffice Calc ‚Ėł Generelt.

Hvis der er valgt et celleomr√•de, flytter Skift+Enter mark√łren inden for den aktuelle markering i den modsatte retning af den, der er defineret i indstillingen Tryk p√• Enter for at flytte det valgte.

+ ` (se note under denne tabel)

Viser eller skjuler formlerne i stedet for værdierne i alle celler.


note

Tasten ` sidder ved siden af tasten "1" p√• de fleste engelske tastaturer og til h√łjre for tasten "+" p√• de fleste danske tastaturer. Hvis dit tastatur ikke viser denne tast, kan du tildele en anden tast: V√¶lg Funktioner - Tilpas, klik p√• fanebladet Tastatur. Marker kategorien "Vis" og funktionen "Skift formel".


Kopiering og omd√łbning af ark

Arkfaneblade, som bruges til at navigere mellem arkene, kan der klikkes p√• i kombination med taster for at udf√łre f√łlgende handlinger:

Genvejstaster

Effekt

+ Træk arkfanebladet

Opretter en kopi af det ark, hvis faneblad der blev klikket på. Det kopierede ark placeres der, hvor museknappen blev sluppet.

+ Klik på arkfanebladet

G√łr arknavnet redigerbart. Rediger arknavnet og tryk p√• Enter, n√•r du er f√¶rdig.


Funktionstaster i Regneark

Genvejstaster

Effekt

+F1

Viser kommentaren der er vedhæftet den aktuelle celle

F2

Når der er valgt en celle, trykker du på F2 for at åbne celleindholdet til redigering. Hvis cellen indeholder en formel, bruger du piletaster til at navigere i arket for lettere at indtaste områdeadresser i formlen.

Tryk p√• F2 igen for at aktivere brug af piletasterne for at flytte mark√łren i formelteksten.

Hver ekstra brug af genvejen F2 skifter mellem de to tidligere beskrevne tilstande.

Nogle dialogfelter har input-felter med knappen Formindsk. Tryk p√• F2 med mark√łren i et s√•dant felt udf√łrer kommandoen Formindsk.

+F2

√Öbner Funktionsguiden.

Skift++F2

Flytter mark√łren til Indtastningslinjen hvor du kan indtaste en formel for den aktuelle celle.

+F3

√Öbner dialogen Definer navne.

Skift++F4

Viser eller skjuler database-oversigten.

F4

Genopstiller de relative eller absolutte referencer (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i indtastningsfeltet.

F5

Viser eller skjuler Navigator.

Skift+F5

Sporer afhængigheder.

Skift+F9

Sporer overordnede.

Skift++F5

Flytter mark√łren fra Indtastningslinjen til Navnefeltet. Du kan ogs√• bruge Skift++T.

F7

Kontrollerer stavning i det aktuelle ark.

+F7

√Öbner Synonymordbogen hvis den aktuelle celle indeholder tekst.

F8

Slår yderligere valgmuligheder til eller fra. I denne tilstand kan du bruge piletasterne for at udvide markeringen. Du kan også klikke på en anden celle for at udvide markeringen.

+F8

Fremhæver celler der indeholder værdier.

F9

Genberegner ændrede formler i det aktuelle ark.

+Skift+F9

Genberegner alle formler i alle ark.

+F9

Opdaterer det valgte diagram.

Åbner dialogen Typografier og formatering hvor du kan vælge typografi til indholdet af cellen eller til det aktuelle ark.

Skift+F11

Opretter en dokumentskabelon.

Skift+F11

Opdaterer skabelonerne.

F12

Grupperer de valgte dataområder.

+F12

Ophæv gruppering af det valgte dataområde.

+Pil ned

For√łger h√łjden af den aktuelle r√¶kke (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+Pil op

Formindsker h√łjden af den aktuelle r√¶kke (kun i OpenOffice.org legacy kompatibilitetstilstand).

+H√łjre pil

√ėger bredden p√• den aktuelle kolonne.

+Venstre pil

Formindsker bredden på den aktuelle kolonne.

+Skift+Piletast

Optimerer kolonnebredden eller r√¶kkeh√łjden baseret p√• den aktuelle celle.


Formatering af celler med genvejstaster

F√łlgende celleformater kan defineres med tastaturet:

Genvejstaster

Effekt

+1 (ikke på det numeriske tastatur)

√Öbn dialogen Formater celler

+Skift+1 (ikke på det numeriske tastatur)

To decimaler, tusindtalsskilletegn

+Skift+2 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard eksponentialformat

+Skift+3 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard datoformat

+Skift+4 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard valutaformat

+Skift+5 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard procentdelformater (to decimaler)

+Skift+6 (ikke på det numeriske tastatur)

Standard formater


Bruger pivottabel

Genvejstasterne gælder til dialogen Pivottabel-layout.

Taster

Effekt

Tabulator

Ændrer fokus ved at gå fremad gennem dialogens områder og knapper.

Skift+Tabulator

Ændrer fokus ved at gå baglæns gennem dialogens områder og knapper.

Pil op

Flytter fokus et element op i det aktuelle dialogområde.

Pil ned

Flytter fokus et element ned i det aktuelle dialogområde.

Venstrepil

Flytter fokus et element til venstre i det aktuelle dialogområde.

H√łjrepil

Flytter fokus et element til h√łjre i det aktuelle dialogomr√•de.

Home

Markerer det f√łrste element i det aktuelle dialogomr√•de.

End

Markerer det sidste element i det aktuelle dialogområde.

og det understregede tegn på etiketten "Rækkefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt i området "Rækkefelter".

og det understregede tegn på etiketten "Kolonnefelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle felt ind i området "Kolonnefelter"

og det understregede tegn på etiketten "Datafelter"

Kopierer eller flytter det aktuelle ind i området "Datafelter"

og det understregede tegn på etiketten "Filtre"

Kopierer eller flyter det aktuelle felt ind i området "Filtre".

+Pil op

Flytter det aktuelle felt op til næste område med data.

+Pil ned

Flytter det aktuelle felt ned til næste område med data.

+Venstrepil

Flytter det aktuelle felt mod venstre til næste område med data.

+H√łjrepil

Flytter det aktuelle felt mod h√łjre til n√¶ste omr√•de med data.

+Home

Flytter det aktuelle felt til f√łrste plads i arket.

+End

Flytter det aktuelle felt til sidste celle med data.

Delete

Fjerner det aktuelle felt fra området.


St√łt os venligst!