Indtastningslinje

Indtast formlen, som du vil føje til den aktuelle celle. Du kan også klikke på ikonet Funktionsguide for at indsætte en foruddefineret funktion i formlen.

Indtastning af formler

Støt os venligst!