Vælg funktion

Indsæt en funktion for et celleområde i den aktuelle celle. Funktionen kan være Sum, Middeltal, Minimum, Maksimum og Tæl. Klik på en celle og så på dette ikon, vælg funktionen på en rulleliste og juster eventuelt celleområdet. Eller vælg nogle celler, hvor funktionen skal indsættes og klik så på ikonet. Funktionens resultatet tilføjes nederst i området.

ikonet Vælg funktion

Vælg funktion

Vælg funktion anvendt uden et markeret område

$ [officename] foreslår automatisk et celleområde, forudsat at regnearket indeholder data. Hvis celleområdet allerede indeholder en funktion, kan du kombinere den med den nye for at give den funktion, der er anvendt til områdedataene. Hvis området indeholder filtre, indsættes den subtotale funktion i stedet for den valgte funktion.

Klik på ikonet Accepter for at bruge den formel, der vises på input-linjen, eller Afbryd.

ikonet Accepter

Accepter

ikonet Afbryd

Afbryd

Vælg Funktion brugt på et markeret område

Når det markerede område har to eller flere rækker, beregnes funktionen for hver kolonne. Resultaterne placeres i tomme celler på den første tilgængelige række under området: et resultat pr. kolonne.

Når det valgte interval har en række, placeres funktionsresultatet i den første tilgængelige celle til højre for det valgte interval.

Støt os venligst!