Vælg funktion

Inds√¶t en funktion af et celleomr√•de i den aktuelle celle. Funktionen kan v√¶re Sum, Middel(tal), Minimum, Maksimum og T√¶l. Klik p√• en celle, klik p√• dette ikon, v√¶lg funktionen p√• rullelisten og juster eventuelt celleomr√•det. Eller v√¶lg nogle celler, hvori funktionsv√¶rdien inds√¶ttes, og klik derefter p√• ikonet. Resultatet af funktionen tilf√łjes nederst i omr√•det.

ikonet Vælg funktion

Vælg funktion

Vælg funktion anvendt uden et markeret område

$ [officename] foreslår automatisk et celleområde, forudsat at regnearket indeholder data. Hvis celleområdet allerede indeholder en funktion, kan du kombinere den med den nye for at give den funktion, der er anvendt til områdedataene. Hvis området indeholder filtre, indsættes den subtotale funktion i stedet for den valgte funktion.

Klik på ikonet Accepter for at bruge den formel, der vises på input-linjen, eller Afbryd.

ikonet Accepter

Accepter

ikonet Afbryd

Afbryd

Vælg Funktion brugt på et markeret område

N√•r det valgte interval har to eller flere r√¶kker, beregnes funktionen for hver kolonne. Resultaterne placeres i tomme celler p√• den f√łrste tilg√¶ngelige r√¶kke under omr√•det, et resultat pr. Kolonne.

N√•r det valgte omr√•de har en r√¶kke, placeres resultatet af funktionen i den f√łrste tilg√¶ngelige celle til h√łjre for det valgte omr√•de.

St√łt os venligst!