XML kilde

Importer XML-data til et regneark.

Funktionen XML-kilde tillader import af vilkårligt struktureret XML-indhold til celler i et eksisterende regneark. Den lader XML-indhold blive importeret delvist eller helt, afhængigt af strukturen af XML-indholdet og brugerdefinerede opmærkninger. Brugeren kan definere, at flere ikke-overlappende sub-strukturer skal importeres til forskellige cellepositioner inden for det samme dokument. Brugeren kan importere enten element-indhold, attributter eller begge dele.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - XML kilde.


Dialogen XML-kilde

Dialogen XML-kilde

Dialogen består af fire dele.

Kildefil

Denne del lader dig angive stien til den XML-fil, som du vil importere til dit dokument.

Opmærk til dokument

Dette panel viser strukturen i XML-kilden som et træ. Den er tom i starten og fyldes, når du angiver kilde-filen.

Hvert element i træet kan være en af tre typer:

Et ikke-gentaget element er et element, som kun forekommer en gang under det samme forældre-element. Det opmærkes til en enkelt celle i dokumentet.

Et gentaget element er et element, der forekommer flere gange under det samme forældre-dokument. Det tjener som omsluttende forældre-element for en enkelt post eller flere poster. Disse elementer importeres til et område svarer til antallet af poster plus en overskriftsrække.

Opmærket celle

Dette felt angiver positionen p√• den celle i dokumentet, som et element eller en attribut er linket til. Hvis det er et ikke-gentaget element eller attribut, peger det blot p√• cellen, som v√¶rdien af det linkede element/attribut vil blive importeret til. Er det det gentaget element, peger det p√• √łverste, venstre celle i det omr√•de, som alle postens felter plus overskrift vil blive importeret til.

Import

Et tryk på Import-knappen starter import-processen efter de indstillinger, som brugeren har angivet. Når importen er afsluttet, lukkes dialogen.

St√łt os venligst!