Tekst til kolonner

Åbner dialogen Tekst til kolonner, hvor du kan indtaste indstillinger til at strække indholdet af valgte celler over flere celler.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Tekst til kolonner.


For at udvide celleindhold til flere celler

Du kan udvide celler som indeholder kommaseparerede værdier (CSV) til flere celler i den samme række.

Eksempelvis indeholder celle A1 de kommaseparerede værdier 1,2,3,4, og celle A2 indeholder teksten A,B,C,D.

  1. Marker cellen eller cellerne som du vil udvide.

  2. Vælg Data - Tekst til kolonner.

    Du ser dialogen Tekst til kolonner.

  3. Vælg skilletegsindstillingerne. Forhåndsvisningen viser hvordan den aktuelle celles indhold vil blive transformeret til flere celler.

Du kan vælge en fast bredde og så klikke på linealen på forhåndsvisningen for at indstille placering for celleopdelingen.

Du kan vælge eller indtast skilletegn for at angive placeringen for opdelingspunkter. Skilletegnet fjernes fra det resulterende celleindhold.

I eksemplet vælger du komma som et skilletegn. Cellerne A1 og A2 vil blive udvidet til fire kolonner hver. A1 indeholder 1, B1 indeholder 2, og så videre.

Støt os venligst!