Z-test

Beregner z-test af to stikprøver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - Z-test


note

Find flere oplysninger om Z-tests i den relevante, engelske Wikipedia-artikel.


Data

Variabel 1 område Reference til området med den første dataserie, der skal analyseres.

Variabel 2-område: Reference til området med den anden dataserie, der skal analyseres.

Resultater til: Reference til den øverste venstre celle i det område, hvor testen vil blive vist.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Eksempel

Den følgende tabel har to datasæt.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater af z-tests:

Følgende tabel viser z-testen af dataserien ovenfor:

z-test

Alfa

0.05

Antaget Middeldifference

0

Variabel 1

Variabel 2

Kendt varians

0

0

Middeltal

16.9230769231

20.4615384615

Observationer

13

13

Observeret middeldifference

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) enkeltskævhed

#DIV/0!

z Kritisk enkeltskævhed

1.644853627

P (Z<=z) dobbeltskævhed

#DIV/0!

z Kritisk dobbeltskævhed

1.9599639845


Støt os venligst!