Parret t-test

Beregner den parrede t-test af to stikprøver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - Parret t-test


En parret t-tester enhver statistisk hypotese-test, som følger Student's t-fordeling.

note

Find flere oplysninger om parrede t-tests i den relevante Wikipedia-artikel (på engelsk).


Data

Variabel 1-område: Reference til området med den første dataserie til analyse.

Variabel 2-område: Reference til området med den anden dataserie, der skal analyseres.

Resultater til:Reference til den øverste venstre celle i området, hvor testen vises.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Eksempel

Den følgende tabel har to datasæt.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater af parret t-test:

Følgende tabel viser den parrede t-test af dataserien ovenfor:

parret t-test

Alfa

0.05

Antaget middeldifference

0

Variabel 1

Variabel 2

Middeltal

16.9230769231

20.4615384615

Varians

125.0769230769

94.4358974359

Observationer

13

13

Pearson-korrelation

-0.0617539772

Observeret middeldifference

-3.5384615385

Differensvarians

232.9358974359

df

12

t Stat

-0.8359262137

P (T<=t) enkelt skævhed

0.2097651442

t Kritisk enkeltskævhed

1.7822875556

P (T<=t) dobbeltskævhed

0.4195302884

t Kritisk dobbeltskævhed

2.1788128297


Støt os venligst!