F-test

Beregner F-testen på to stikprøver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - F-test


En F-test er enhver statistisk test, der er baseret på F-fordeling under nul-hypothesen.

note

Find flere oplysninger om F-tests i den relevante Wikipedia-artikel (på engelsk).


Data

Variabel 1 område: Reference til området med den første dataserie, der skal analyseres.

Variabel 2 område: Reference til området med den anden dataserie, der skal analyseres.

Resultater til: Reference til øverste venstre celle i området, hvor testen bliver vist.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Eksempel

Den følgende tabel har to datasæt.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater af F-test:

Følgende tabel viser F-testen af dataserien ovenfor:

F-test

Alfa

0.05

Variabel 1

Variabel 2

Middeltal

16.9230769231

20.4615384615

Varians

125.0769230769

94.4358974359

Observationer

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) positiv skævhed

0.3170614146

F Kritisk positiv skævhed

2.6866371125

P (F<=f) negativ skævhed

0.6829385854

F Kritisk negativ skævhed

0.3722125312

P dobbelt skævhed

0.6341228293

F Kritisk dobbelt skævhed

0.3051313549

3.277277094


Støt os venligst!