F-test

Beregner F-testen af to data-stikprøver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - F-test


En F-test er enhver statistik test, der er baseret på F-fordelingen under nul-hypotesen.

note

Find flere oplysninger om F-tests i relevante Wikipedia-artikel.


Data

Variabel 1 område: Reference til området med den første dataserie, der skal analyseres.

Variabel 2 område: Reference til området med den anden dataserie, der skal analyseres.

Resultater i: Reference til den øverste venstre celle i det område, hvor testen skal vises.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Eksempel

Den følgende tabel har to datasæt.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultat af F-test:

Den følgende tabel viser F-testen af dataserien ovenfor:

F-test

Alfa

0.05

Variabel 1

Variabel 2

Middeltal

16.9230769231

20.4615384615

Varians

125.0769230769

94.4358974359

Observationer

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) højreskæv

0.3170614146

F Kritisk højreskæv

2.6866371125

P (F<=f) venstreskæv

0.6829385854

F Kritisk venstreskæv

0.3722125312

P tohalet

0.6341228293

F Kritisk dobbeltskæv

0.3051313549

3.277277094


Støt os venligst!