Prøvetagning

Opret en tabel med data udtaget fra en anden tabel.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - Prøvetagning


Prøvetagning lader dig plukke data fra en kilde-tabel (population) til udfyldning af en mål-tabel. Prøvetagningen kan være tilfældig eller på en periodisk base, såvel med som uden erstatning i kildetabellen.

note

Prøvetagning sker rækkevis. Det betyder, at de indsamlede data vil plukke en hel linje i kildetabel og kopiere den til en linje i måltabellen.


Data

Inddataområde: Referencen til det dataområde som skal analyseres.

Resultater til: Referencen til den øverste venstre celle af det område, hvor resultatet skal vises.

Prøvetagningsmetode

Tilfældig

Udtager præcis Prøvestørrelse tilfældige linjer fra kildetabellen.

Prøvestørrelse

Antal linjer udtaget fra kildetabellen. Prøvestørrelsen er begrænset til population-størrelsen for alle prøvetagningsmetoder uden erstatning.

Med erstatning

Når markeret, sættes alle alle prøver tilbage i populationen (kildetabellen) efter udtrækket. En prøve kan udtages mere end én gang, hvorfor der kan udtages en prøvestørrelse, der er større end populationen. Denne indstilling og Behold rækkefølge udelukker hinanden. Når ryddet, sættes en udtaget prøve ikke tilbage i populationen og prøvestørrelsen er begrænset til populationtstørrelsen.

Behold rækkefølge

Når markeret tages prøver i populationens data-rækkefølge. Udtagne prøver sættes ikke tilbage i populationen (udelukker med Med erstatning). Denne indstilling tjekkes automation for Periodisk udtagning. Når ryddes udtages prøver i tilfældig rækkefølge.

Periodisk

Udtager linjer i trin defineret med Periode

Periode

Antal linjer, der skal udelades periodisk under prøvetagning. Perioden er begrænset til populationsstørrelsen.

Eksempel

Følgende data bliver brugt som eksempel på kildedatatabel til prøvetagning:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Prøvetagning med en periode på 2 resulterer i følgende tabel:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Støt os venligst!