Regressionsanalyse

Udf√łrer line√¶r, logaritmisk eller potentiel regressionsanalyse af et datas√¶t, der omfatter en afh√¶ngig variabel og flere uafh√¶ngige variabler.

For eksempel kan udbyttet af en afgr√łde (afh√¶ngig variabel) v√¶re relateret til nedb√łr, temperaturforhold, solskin, fugtighed, jordkvalitet med mere, der alle er uafh√¶ngige variabler.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Statistik - Regression


Noteikon

Læs mere om regressionsanalyse i den danske wikipedia-artikel.


Data

Uafhængige variable(r) (X)-område:

Indtast et enkelt område, der indeholder flere uafhængige variabel-observationer (over kolonner eller rækker). Alle X variabel-observationer skal indtastes ved siden af hinanden i den samme tabel.

Afhængig variabel (Y)-område:

Indtast det område, der indeholder den afhængige varabel, hvis regression kan beregnes.

Både X- og Y-området har etiketter

S√łrg for at bruge den f√łrste r√¶kke (eller kolonne) i datas√¶ttet som variabelnavne i output-omr√•det.

Resultater til:

Referencen til den √łverste, venstre celle i omr√•det er der, hvor resultaterne bliver vist.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Output regressionstyper

Angiver regressionstypen. Der er tre typer tilgængelige:

Indstillinger

Troværdighedsniveau

En numerisk v√¶rdi mellem 0 og 1 (begge udelukket), standard er 0,95. Calc bruger denne procentdel til at beregne de tilsvarende trov√¶rdigheds-intervaller for hver af sk√łnnene (nemlig h√¶ldninger og sk√¶ringspunkt).

Beregn residualer

Vælg, om beregning af residualer tilvælges eller fravælges, hvilket kan være gavnligt i tilfælde, hvor du kun er interesseret i hældningerne og estimaterne over overskæringspunkter og deres statistik. Residualerne giver information om, hvor langt de faktiske datapunkter afviger fra de forudsagte datapunkter, baseret på regressionsmodellen.

Tving skæringspunkt til at være nul

Beregner regressionsmodellen til at bruge nul som som skæringspunkt og således til at gå gennem nulpunktet.

St√łt os venligst!